W sytuacjach, w których najmniejszy ruch aparatu może spowodować rozmycie zdjęcia, zwolnienie migawki może zostać opóźnione o około 0,2 do 3 sekund po podniesieniu lustra.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film