Włącz lub wyłącz elektroniczną przednią kurtynę migawki. Włączenie elektronicznej kurtyny przedniej pomaga zredukować rozmycie spowodowane drganiami aparatu. Elektroniczna przednia kurtyna migawki jest dostępna w trybach Q , Qc i Mup .

Opcja

Opis

[ Włącz ]

Włącz elektroniczną przednią kurtynę migawki.

[ Wyłącz ]

Użyj migawki mechanicznej.

Elektroniczna przednia kurtyna migawki
 • Zdjęcia wykonane obiektywami innych typów niż G, E lub D mogą zawierać „szum”, taki jak linie lub mgła. Jeśli zauważysz taki przypadek, wybierz opcję [ Wyłącz ].

 • Niezależnie od wybranej opcji aparat korzysta z migawki mechanicznej w trybach innych niż Q ,

  Qc
  i
  Mup
  .

 • Najkrótszy czas otwarcia migawki i maksymalna czułość ISO dostępne w przypadku elektronicznej migawki z przednią kurtyną wynoszą odpowiednio 1/2000 s i ISO 51200.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film