Włącz lub wyłącz elektroniczną przednią kurtynkę migawki. Włączenie elektronicznej przedniej kurtyny pomaga zmniejszyć rozmycie spowodowane drganiami aparatu. Elektroniczna przednia kurtynka migawki jest dostępna w trybach Q , Qc i Mup .

Opcja

Opis

[ Włącz ]

Włącz elektroniczną przednią kurtynkę migawki.

[ Wyłącz ]

Użyj mechanicznej migawki.

Elektroniczna migawka przedniej kurtyny
 • Zdjęcia wykonane obiektywami typu innego niż G, E lub D mogą zawierać „szumy”, takie jak linie lub mgła. Wybierz opcję [ Wyłącz ], jeśli zauważysz, że tak jest.

 • Niezależnie od wybranej opcji aparat korzysta z migawki mechanicznej w trybach innych niż Q ,

  Qc
  , oraz
  Mup
  .

 • Najszybszy maksymalny czas otwarcia migawki i czułość ISO dostępny z elektronicznym przednią kurtynę migawki są-1/2000 oraz ISO 51200 s, odpowiednio.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film