Az akkumulátor és a memóriakártyák behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló az OFF (Ki) állásban van. Helyezze be az akkumulátort az ábrán látható tájolásban, az akkumulátort használva a narancssárga akkurögzítő zár oldalra tolásához. Amint teljesen a helyére tolta, a zár rögzíti az akkumulátort.

Akkurögzítő zár

A memóriakártyát az ábrán látható tájolásban tartva egyenesen csúsztassa a megfelelő foglalatba, amíg a helyére nem kattan.

 • XQD-memóriakártyák:

 • SD-memóriakártyák:

Memóriakártyák

 • A memóriakártyák a használat következtében felmelegedhetnek. Kellő óvatossággal járjon el, amikor kiveszi a memóriakártyákat a fényképezőgépből.
 • A memóriakártyák behelyezése vagy kivétele előtt mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet. A memóriakártya formázása, továbbá az adatok rögzítése, törlése, vagy számítógépre történő átvitele során ne vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve ne válassza le az áramforrásról. Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása adatvesztést okozhat, vagy a fényképezőgép, illetve a memóriakártya károsodását idézheti elő.
 • Ne érjen a kártya érintkezőihez kézzel vagy fémtárggyal.
 • Ne hajlítsa meg, ne ejtse le és ne tegye ki erős fizikai behatásnak a kártyát.
 • Ne fejtsen ki nagy erőt a kártya burkolatára. Ezen előírás figyelmen kívül hagyása a kártya károsodását okozhatja.
 • Ne tegye ki víz, nagy páratartalom vagy közvetlen napsugárzás hatásának.
 • Ne formázza a memóriakártyákat számítógépen.

Az írásvédelmi kapcsoló

Az SD-memóriakártyákon írásvédelmi kapcsoló van, amely megakadályozza a véletlen adatvesztést. Amikor ez a kapcsoló „lock” (zárolt) állásban van, a memóriakártya nem formázható, és fényképek sem törölhetők, illetve rögzíthetők (figyelmeztetés jelenik meg a monitoron, ha megpróbálja kioldani a zárat). A memóriakártya feloldásához csúsztassa a kapcsolót „write” (írható) állásba.

Írásvédelmi kapcsoló

Nincs memóriakártya a gépben

Ha nem helyezett be memóriakártyát a fényképezőgépbe, a funkciókijelzőn és a keresőben S jelzés jelenik meg. Ha kikapcsoláskor feltöltött akkumulátor van a fényképezőgépben, és nincs behelyezve memóriakártya, a funkciókijelzőn S jelzés jelenik meg.

Az akkumulátor és a memóriakártyák eltávolítása

Az akkumulátor eltávolítása

Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és nyissa fel az akkufedelet. Az akkumulátor felengedéséhez tolja az akkurögzítő zárat a nyíllal jelzett irányba, majd vegye ki kézzel az akkumulátort a foglalatból.

Memóriakártyák eltávolítása

Miután meggyőződött arról, hogy a kártyaművelet jelzőfénye nem világít, kapcsolja ki a fényképezőgépet, nyissa fel a kártyafoglalat fedelét, és az alábbiakban leírtak szerint vegye ki a kártyát.

 • XQD memóriakártyák: A kártya részleges kiadásához nyomja meg a kiadás gombot (). Ezután a kártya kézzel kivehető a foglalatból ().

XQD-memóriakártyák

 • SD memóriakártyák: Nyomja be, majd engedje fel a kártyát (). Ezután a kártya kézzel kivehető a foglalatból ().

SD-memóriakártyák