Tárolás

Amikor a fényképezőgépet huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort és az érintkezőfedelet ráhelyezve tárolja azt hűvös, száraz helyen. A rozsdásodás és penészedés elkerülése érdekében a fényképezőgépet száraz, jól szellőző helyen tárolja. Ne tárolja a fényképezőgépet naftalinnal vagy kámforos molyirtóval, valamint az alábbi helyeken:

 • rossz szellőzésű, vagy 60%-nál magasabb páratartalmú helyen
 • erős elektromágneses mezőt előidéző készülék, például televízió vagy rádió közelében
 • 50 °C-nál magasabb vagy –10 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek kitett helyen

Tisztítás

Ne használjon alkoholt, hígítót vagy más illékony vegyszert.

A képérzékelő tisztítása

Ha azt gyanítja, hogy a képérzékelőn levő szennyeződés vagy por meglátszik a fényképeken, megtisztíthatja az érzékelőt a beállítás menü Képérzékelő tisztítása menüpontjának segítségével. A képérzékelőt bármikor megtisztíthatja a Tisztítás most lehetőség használatával, vagy automatikusan is elvégezheti a fényképezőgép be- vagy kikapcsolásakor.

„Tisztítás most”

A fényképezőgépet az aljával lefelé tartva válassza ki a beállítás menü Képérzékelő tisztítása elemét, majd jelölje ki a Tisztítás most lehetőséget, és nyomja meg az J gombot. A fényképezőgép ellenőrzi a képérzékelőt, és megkezdi a tisztítást. Tisztítás alatt 1 jelzés villog a funkciókijelzőn, és más művelet nem hajtható végre. Ne vegye ki vagy ne kapcsolja le az áramforrást, amíg a tisztítás be nem fejeződik, és meg nem jelenik a beállítás menü.

„Tisztítás be-/kikapcsoláskor”

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 1. Válassza a Tisztítás be-/kikapcsoláskor elemet.

  Jelenítse meg a Képérzékelő tisztítása menüt a „Tisztítás most” részben leírtak szerint (0 „Tisztítás most”). Jelölje ki a Tisztítás be-/kikapcsoláskor elemet, és nyomja meg a 2 gombot.

 2. Válasszon egy beállítást.

  Jelöljön ki egy menüelemet és nyomja meg az J gombot.

A képérzékelő tisztítása

Ha bekapcsoláskor működteti a fényképezőgép vezérlőit, a képérzékelő tisztítása megszakad.

Ha a Képérzékelő tisztítása menü beállításaival nem távolítható el teljesen a por, tisztítsa meg saját kezűleg a képérzékelőt (0 Kézi tisztítás), vagy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Nikon szervizzel.

Ha egymás után többször végzi el a képérzékelő tisztítását, ez a funkció a fényképezőgép áramköreinek védelmében átmenetileg kikapcsolhat. A tisztítás rövid várakozás után újból végrehajtható.

Kézi tisztítás

Ha az idegen anyag nem távolítható el a képérzékelőről a beállítás menü Képérzékelő tisztítása lehetőségével (0 A képérzékelő tisztítása), a képérzékelő az alábbiakban leírtak alapján kézzel is megtisztítható. Ügyeljen azonban rá, hogy az érzékelő nagyon érzékeny, és könnyen megsérülhet; azt ajánljuk, hogy kézi tisztítását csak hivatalos Nikon szerviz végezze.

 1. Töltse fel az akkumulátort, vagy csatlakoztasson hálózati tápegységet a fényképezőgéphez.

  A képérzékelő vizsgálatához vagy tisztításához megbízható áramforrás szükséges. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és helyezzen be egy teljesen feltöltött akkumulátort, vagy csatlakoztasson külön megvásárolható tápcsatlakozót és hálózati tápegységet. A beállítás menü Tükörfelcsapás tisztításhoz menüpontja csak akkor használható, ha az akkumulátor töltöttsége J szint felett van, és a fényképezőgép nem csatlakozik Bluetooth kapcsolaton keresztül intelligens készülékhez, illetve USB-kapcsolaton keresztül más eszközhöz.

 2. Távolítsa el az objektívet.

  Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd vegye le az objektívet.

 3. Válassza ki a Tükörfelcsapás tisztításhoz lehetőséget.

  Kapcsolja be a fényképezőgépet, jelölje ki a beállítás menü Tükörfelcsapás tisztításhoz menüpontját, majd nyomja meg a 2 gombot.

 4. Nyomja meg az J gombot.

  Egy üzenet jelenik meg a monitoron; a funkciókijelzőn és a keresőben pedig kötőjelek sora tűnik fel. Ha a képérzékelő vizsgálata nélkül vissza kívánja állítani a normál működést, kapcsolja ki a fényképezőgépet.

 5. Emelje fel a tükröt.

  Nyomja le teljesen a kioldógombot. A tükör felemelkedik és kinyílik a redőnyzár, így láthatóvá válik a képérzékelő. A kereső kijelzője kikapcsol, a funkciókijelzőn pedig a kötőjelek sora villogni kezd.

 6. Vizsgálja meg a képérzékelőt.

  Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy fény essen a képérzékelőre, és nézze meg, van-e rajta por vagy textilfoszlány. Ha nincs az érzékelőn idegen anyag, folytassa a 8. lépéssel.

 7. Tisztítsa meg a képérzékelőt.

  A képérzékelőn lévő por és textilfoszlányok eltávolításához használjon pumpát. Ne használjon kefés pumpát, mert a sörték felsérthetik az érzékelőt. A pumpával nem eltávolítható szennyeződést csak a Nikon által engedélyezett személyzet távolíthatja el. A képérzékelőt semmilyen körülmények között ne érintse és ne törölje meg.

 8. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

  A tükör visszatér lehajtott állásba, és visszacsukódik a redőnyzár. Helyezze vissza az objektívet vagy a vázsapkát.

Használjon megbízható tápellátást

A redőnyzár finom szerkezetű és sérülékeny. Ha a tükör felemelt állapotában megszűnik a fényképezőgép tápellátása, a redőny automatikusan visszazárul. A redőny károsodásának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

 • Amíg a tükör felemelt állapotban van, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne szüntesse meg a fényképezőgép tápellátását.
 • Ha a tükör felemelt állapotában az akkumulátor legyengül, hangjelzés hallható és az önkioldó jelzőfénye villogással figyelmeztet arra, hogy körülbelül 2 percen belül a redőnyzár visszacsukódik és a tükör leereszkedik. Ilyen esetben azonnal fejezze be a képérzékelő tisztítását vagy vizsgálatát.

Idegen anyag a képérzékelőn

Az objektív vagy a vázsapka eltávolításakor vagy cseréjekor idegen anyag kerülhet a fényképezőgép belsejébe (illetve ritka esetben a fényképezőgépről is bejuthat kenő- vagy más anyag), ahol az a képérzékelőre tapadhat, és bizonyos körülmények között megjelenhet a fényképeken. Az objektív leszerelése után a fényképezőgép védelme érdekében mindenképpen helyezze fel a fényképezőgéphez mellékelt vázsapkát, előzőleg gondosan eltávolítva a fényképezőgép rögzítéséhez, az objektív rögzítéséhez és a vázsapkához tapadó port és egyéb idegen anyagot. Lehetőleg ne cseréljen objektívet és ne helyezze fel a vázsapkát poros környezetben.

Ha idegen anyag került a képérzékelőre, használja a képérzékelő tisztítása lehetőséget „A képérzékelő tisztítása” részben leírtak szerint (0 A képérzékelő tisztítása). Ha a probléma továbbra is fennáll, tisztítsa meg a képérzékelőt kézzel (0 Kézi tisztítás), vagy végeztesse el az érzékelő tisztítását Nikon által engedélyezett személyzettel. A képérzékelőn lévő idegen anyag által befolyásolt képeket retusálhatja bizonyos képfeldolgozó alkalmazások képtisztító lehetőségeivel.

A fényképezőgép és tartozékainak szervizelése

A fényképezőgép precíziós eszköz és rendszeres szervizelést igényel. A Nikon javaslata, hogy a fényképezőgépet az eredeti viszonteladó vagy egy hivatalos Nikon szerviz vizsgálja át egy vagy kétévente, három-ötévente pedig a fényképezőgép kapjon megfelelő karbantartást (ezek a szolgáltatások díj ellenében vehetők igénybe). A gyakori felülvizsgálat és javíttatás különösen ajánlott a fényképezőgép professzionális használata esetén. A fényképezőgéppel rendszeresen használt tartozékokat – mint például objektíveket, külső vakuegységeket – is nézesse meg a fényképezőgép felülvizsgálata vagy szervizeltetése során.