Kompatibilis vakuegységek rádiós AWL kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztasson egy WR-R10 vezeték nélküli távvezérlőt a fényképezőgéphez, és létesítsen vezeték nélküli kapcsolatot a vakuegységek és a WR-R10 között.

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása

A rádiós AWL funkció használata előtt létesítsen vezeték nélküli kapcsolatot a WR-R10 távvezérlő és a távoli vakuegységek között.

 1. C: Csatlakoztassa a WR-R10 egységet.

  Csatlakoztassa a WR-R10 távvezérlőt a fényképezőgéphez. További tájékoztatást a WR-R10 egységhez mellékelt dokumentációban talál.

 2. C: Válassza a fényképezés menü Vakuvezérlés > Vezeték nélküli vakuzás beállításai menüpontjának Rádiós AWL elemét.

 3. C: Válasszon csatornát.

  Állítsa a WR-R10 csatornaválasztó gombját a kívánt csatornára.

 4. C: Válasszon összeköttetési módot.

  Navigáljon a beállítás menü Vezeték nélküli vezérlés beáll. > Összeköttetési mód eleméhez (0 Vezeték nélküli vezérlés beáll.), majd válasszon az alábbi beállítások közül:

  • Párosítás: A fényképezőgép csak olyan készülékekhez kapcsolódik, amelyekkel korábban már párosították; ezáltal kiküszöbölhető, hogy a közelben működő egyéb eszközökről érkező jelek zavarják a kapcsolatot. Mivel az egyes készülékek külön-külön párosítandók, nagyobb számú eszköz csatlakoztatása esetén ajánlott a PIN menüpont használata.
  • PIN: Az azonos négyjegyű PIN-kóddal csatlakoztatott eszközök kommunikációs kapcsolatban állnak egymással, így ez a menüpont hasznos lehet a nagy számú távoli eszközt alkalmazó fényképezéshez. Több azonos PIN-kóddal rendelkező fényképezőgép esetén a vakuegységek kizárólag az elsőként csatlakozott fényképezőgépről vezérelhetők, megakadályozva ezzel a többi fényképezőgép csatlakozását (az érintett fényképezőgépekhez csatlakozott WR-R10 egységek LED fényei villognak).

 5. f: Hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot.

  A távoli vakuegységeken válassza ki a rádiós AWL távoli módot, állítsa az eszközöket a 3. lépésben megadott csatornára, majd a 4. lépésben kiválasztott beállítás szerint párosítsa össze a távoli egységeket a WR-R10 távvezérlővel:

  • Párosítás: Indítsa el a párosítást a távoli egységen, majd nyomja meg a WR-R10 párosító gombját. A párosítás akkor fejeződött be, ha a WR-R10 és a vakuegység LINK jelzőfénye narancssárgán, illetve zölden villog; a kapcsolat létrejöttét követően a távoli vakuegység LINK jelzőfénye zölden világít.
  • PIN: A távoli vakuegység vezérlőivel írja be a 4. lépésben megadott PIN-kódot. A kapcsolat létrejöttét követően a távoli egység LINK jelzőfénye zölden világít.
 6. f: Ellenőrizze, hogy világít-e valamennyi vakuegység készenléti jelzőfénye.

  A rádiós AWL során a vaku készenléti jelzőfénye világít a fényképezőgép keresőjében vagy vakuinformációs kijelzőjén, amikor minden vakuegység készen áll.

A WR-R10 vezeték nélküli távvezérlő

A WR-R10 egység használatához WR-A10 adapter szükséges. A WR-R10 távvezérlőn futó firmware-t mindenképpen frissítse a 3.0-ás vagy újabb verzióra; a firmware frissítésével kapcsolatos információkért látogasson el a lakóhelyére vonatkozó Nikon honlapra.

Távoli vakuegységek kijelzése

Az aktuálisan a rádiós AWL funkcióval vezérelt vakuegységek megtekintéséhez válassza a fényképezés menü Vakuvezérlés > Rádiós távoli vakuegység adatai menüpontját. Az egyes egységek azonosítója („távoli vakuegység neve”) az adott vakuegység vezérlőivel módosítható.

Csatlakoztatott vakuegység

Csoport Vaku készenléti jelzőfénye

Ismételt csatlakoztatás

Mindaddig, amíg a csatorna, az összeköttetési mód és az egyéb beállítások nem változnak, a WR-R10 egység a távoli mód kiválasztásakor automatikusan csatlakozik a már párosított vakukhoz, így a 3–5. lépés kihagyható. A kapcsolat létrejöttét követően a vakuegység LINK jelzőfénye zölden világít.

Vakus beállítások módosítása

Miután a fényképezés menüben kiválasztotta a Vakuvezérlés > Vezeték nélküli vakuzás beállításai menüpont Rádiós AWL elemét, válassza ki a Távoli vakuvezérlés menüpont Csoportvaku, Gyors vezeték nélküli vezérlés vagy Távoli ismétlő elemét, és az alábbiak szerint adja meg a beállításokat.

Csoportvaku

Ebben a menüelemben külön-külön módosíthatja az egyes csoportok beállításait.

 1. C: Válassza a fényképezés menü Vakuvezérlés > Távoli vakuvezérlés menüpontjának Csoportvaku elemét.

 2. C: Válassza a Csoportvakuzási beállítások lehetőséget.

  Jelölje ki a vakuvezérlés kijelző Csoportvakuzási beállítások elemét, és nyomja meg a 2 gombot.

 3. C: Válassza ki a kívánt vakuvezérlési módot.

  Adja meg a vezérlő vaku és az egyes csoportokba tartozó vakuegységek vakuvezérlési módját és vakuszintjét:

  • TTL: i-TTL vakuvezérlés.
  • qA: Automatikus rekesz (csak kompatibilis vakuegységekkel áll rendelkezésre).
  • M: A vakuszint kézi beállítása.
  • – – (ki): Az egységek nem villannak, és a vakuszint nem módosítható.

 4. f: Csoportosítsa a távoli vakuegységeket.

  Válasszon csoportot (A–F) az egyes távoli vakuegységek számára. A vezérlő vaku legfeljebb 18 vakuegység vezérlésére képes, bármilyen kombinációban.

 5. C/f: Állítsa össze a felvételt.

  Állítsa össze a felvételt, és helyezze el a vakuegységeket. Részletes tájékoztatást a vakuegységekhez mellékelt dokumentációban talál. A vakuegységek elhelyezését követően nyomja meg a vakuinformációs kijelző i gombját (0 Vakus beállítások módosítása), majd válassza a M Tesztvillantás lehetőséget, és a vakuegységek által kibocsátott tesztvillantás alapján ellenőrizze megfelelő működésüket.

 6. C: Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

Gyors vezeték nélküli vezérlés

Ebben a beállításban szabályozhatja az A és B csoport általános vakukompenzációját, valamint az A és B csoport közötti relatív egyensúlyt, miközben a C csoport teljesítményét manuálisan állítja be.

 1. C: Válassza a fényképezés menü Vakuvezérlés > Távoli vakuvezérlés menüpontjának Gyors vezeték nélküli vezérlés elemét.

 2. C: Válassza a Gyors vez. nélk. vezérlés beáll. menüpontot.

  Jelölje ki a vakuvezérlés kijelző Gyors vez. nélk. vezérlés beáll. elemét, és nyomja meg a 2 gombot.

 3. C: Adja meg a vakuk beállításait.

  Válassza ki az A és B csoport közötti egyensúlyt.

  Adja meg az A és B csoport vakukompenzációját.

  Határozza meg a vakuvezérlési módot és a vakuszintet a C csoport egységei számára:

  • M: A vakuszint kézi beállítása.
  • – –: A C csoport egységei nem villannak.

 4. f: Csoportosítsa a távoli vakuegységeket.

  Adja meg a kívánt csoportot (A, B vagy C). A vezérlő vaku legfeljebb 18 vakuegység vezérlésére képes, bármilyen kombinációban.

 5. C/f: Állítsa össze a felvételt.

  Állítsa össze a felvételt, és helyezze el a vakuegységeket. Részletes tájékoztatást a vakuegységekhez mellékelt dokumentációban talál. A vakuegységek elhelyezését követően nyomja meg a vakuinformációs kijelző i gombját (0 Vakus beállítások módosítása), majd válassza a M Tesztvillantás lehetőséget, és a vakuegységek által kibocsátott tesztvillantás alapján ellenőrizze megfelelő működésüket.

 6. C: Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

Távoli ismétlő

Ebben a beállításban a vakuegységek a zár nyitva tartása alatt egymás után többször villannak, többszörös expozíció hatását keltve a képen.

 1. C: Válassza a fényképezés menü Vakuvezérlés > Távoli vakuvezérlés menüpontjának Távoli ismétlő elemét.

 2. C: Válassza a Távoli ismétlés beállításai menüpontot.

  Jelölje ki a vakuvezérlés kijelző menüjében a Távoli ismétlés beállításai elemet, és nyomja meg a 2 gombot.

 3. C: Adja meg a vakuk beállításait.

  Válassza ki a vakuszintet (Teljesítm.), a vakuegységek által kibocsátott villanások maximális számát (Alkalom) és a másodpercenkénti villanások számát (Frekvencia).

  Engedélyezze vagy tiltsa le a kiválasztott csoportok működését. A kiválasztott csoport működésének engedélyezéséhez válassza az ON (Be), letiltásához pedig a – – lehetőséget.

 4. f: Csoportosítsa a távoli vakuegységeket.

  Válasszon csoportot (A–F) az egyes távoli vakuegységek számára. A vezérlő vaku legfeljebb 18 vakuegység vezérlésére képes, bármilyen kombinációban.

 5. C/f: Állítsa össze a felvételt.

  Állítsa össze a felvételt, és helyezze el a vakuegységeket. Részletes tájékoztatást a vakuegységekhez mellékelt dokumentációban talál. A vakuegységek elhelyezését követően nyomja meg a vakuinformációs kijelző i gombját (0 Vakus beállítások módosítása), majd válassza a M Tesztvillantás lehetőséget, és a vakuegységek által kibocsátott tesztvillantás alapján ellenőrizze megfelelő működésüket.

 6. C: Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

Vakupapucsra rögzített vakuegység hozzáadása

A rádiós vezérlésű vakuegységek az összes alább felsorolt, a fényképezőgép vakupapucsára szerelt vakuegységgel használhatók:

 • SB-5000: Csatlakoztatása előtt állítsa a vakuegységet rádiós vezérlésű vezérlő vaku módba (d ikon jelenik meg a kijelző bal felső sarkában), majd válassza a csoportos vagy a távoli ismétlő vakuvezérlési módot. Amint az egység csatlakozott, a beállítások módosíthatók a vakuegység vezérlőivel, illetve a fényképezőgép menüiben a Csoportvakuzási beállítások > Vezérlő vaku menüpontban vagy a Távoli ismétlés beállításai kijelző „M” pontja alatt megjelenő beállításokkal.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Állítsa a vakut önálló használatra, majd a vakun található vezérlőkkel módosítsa a vaku beállításait.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Rögzítse az egységet a fényképezőgépre, majd módosítsa a beállításokat a fényképezőgép Csoportvakuzási beállítások > Vezérlő vaku menüpontjában.