Sorozatkészítéskor a fényképezőgép minden egyes felvételnél automatikusan megváltoztatja kissé az expozíció, a vakuszint, az Aktív D-Lighting (ADL) vagy a fehéregyensúly értékét, „sorozatba állítva” az aktuális értéket. Olyan helyzetekben válassza, amikor nehéz meghatározni a helyes beállításokat, nincs idő az egyes felvételeknél a hatások ellenőrzésére és a beállítások módosítására, illetve amikor egy adott témához több beállítást szeretne kipróbálni.

A sorozatkészítés beállításait a fényképezés menü Autom. sorozat beáll. menüpontjában adhatja meg, amely az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

 • AE expozíció- és vakus sorozat: A fényképezőgép egy felvételsorozaton keresztül módosítja az expozíció és a vakuszint értékét (0 Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés). A vakus sorozatkészítés csak i-TTL, illetve (ha támogatott) automatikus rekesz (qA) vakuvezérlési módban használható (0 i-TTL vakuvezérlés, CLS-kompatibilis vakuegységek).
 • AE expozíciósorozat: A fényképezőgép egy felvételsorozaton keresztül módosítja az expozíció szintjét.
 • Vakus sorozat: A fényképezőgép egy felvételsorozaton keresztül módosítja a vakuszintet.
 • Fehéregyensúly-sorozat: A fényképezőgép minden képről több másolatot készít, mindegyiket más fehéregyensúly-beállítással (0 Fehéregyensúly-sorozat).
 • ADL expozíciósorozat: A fényképezőgép egy felvételsorozaton keresztül módosítja az Aktív D-Lighting értékét (0 ADL expozíciósorozat).

Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés

Az expozíció és/vagy a vakuszint értékének egy felvételsorozaton keresztüli módosításához:

Expozíció módosítása: 0 Fé

Expozíció módosítása: -1 Fé

Expozíció módosítása: +1 Fé

 1. Válassza ki a felvételek számát.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a fő vezérlőtárcsát a sorozatkészítési ciklusban készítendő felvételek számának kiválasztásához. A felvételek száma megjelenik a funkciókijelzőn.

  BKT gomb

  Fő vezérlőtárcsa

  Felvételek száma

  Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés jelző

  Nullától eltérő beállítás esetén a M ikon, valamint az expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés jelzője megjelenik a funkciókijelzőn, a keresőben pedig BKT jelzés látható.

 2. Válasszon expozíciós lépésközt.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a segédtárcsát az expozíció lépésközének kiválasztásához.

  BKT gomb

  Segédtárcsa

  Expozíció lépésköze

  Alapbeállítások esetén a lépésköz mérete 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 és 3 Fé közül választható. Az alábbiakban ismertetjük a 0,3 (1/3) Fé lépésközzel elérhető sorozatkészítési programokat.

  Funkciókijelző jelzése Felv. sz. Sorozatkészítés sorrendje (Fé)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/-0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy 2 Fé vagy nagyobb expozíciós lépésköz használata esetén legfeljebb 5 felvétel készíthető; amennyiben az 1. lépésben ennél magasabb értéket választott, a felvételek száma automatikusan 5-re lesz állítva.

 3. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  A fényképezőgép a kiválasztott sorozatkészítési programnak megfelelően felvételről felvételre változtatja az expozíciót és/vagy a vakuszintet. Az expozíció módosítása hozzáadódik az expozíciókompenzációval elért módosításokhoz (0 Expozíciókompenzáció).

  A sorozatkészítés alatt az expozíciósorozat folyamatjelzője megjelenik a keresőben és a funkciókijelzőn. Minden egyes felvétel után eltűnik a folyamatjelző egy része.

  Felvételek száma: 3; lépésköz: 0,7

  Kijelzés az első felvétel után

A sorozatkészítés megszakítása

A sorozatkészítés megszakításához nyomja meg a BKT gombot, és forgassa a fő vezérlőtárcsát addig, amíg a sorozatfelvételben a felvételek száma nulla lesz (r) és a M jelzés eltűnik a kijelzőről. Az utoljára érvényben lévő program a sorozatfelvétel következő aktiválásakor újra érvénybe lép. A sorozatkészítés kétgombos alaphelyzetbe állítás elvégzésével is megszakítható (0 Kétgombos alaphelyzetbe állítás: az alapértékek visszaállítása), de ebben az esetben a sorozatkészítési program nem folytatódik a következő sorozatkészítésnél.

Lásd még

Kapcsolódó információk:

 • A lépésköz méretének megválasztásáról tájékozódjon a A > b2 Egyéni beállításban (Exp.vez. fényérték fokozatai, 0 Exp.vez. fényérték fokozatai).
 • A sorozatkészítés sorrendjének megválasztásáról lásd az A > e7 Egyéni beállítást (Sorozatkészítés sorrendje, 0 Sorozatkészítés sorrendje).
 • A BKT gomb által betöltött funkció kiválasztását lásd az A > f1 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás) > BKT gomb + y pontjában (0 Egyéni vezérléskiosztás).

Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés

Lassú sorozatfelvétel, gyors sorozatfelvétel és halk sorozatfelvétel módban a fényképezés szünetel, miután elkészült a sorozatkészítési programban megadott számú felvétel. A fényképezés akkor folytatódik, amikor ismét megnyomja a kioldógombot.

Amennyiben a memóriakártya megtelik, mielőtt a sorozat valamennyi képe elkészülne, a felvételkészítés a sorozat következő felvételével folytatható, miután kicserélte a memóriakártyát, vagy felvételek törlésével helyet szabadított fel a memóriakártyán. Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, mielőtt a sorozatkészítési ciklus valamennyi képe elkészülne, a sorozatkészítés a soron következő felvétellel folytatódik, amikor a fényképezőgépet visszakapcsolja.

Expozíciósorozat

A fényképezőgép a záridő és a rekesz (programozott automatikus), a rekesz (záridő-előválasztásos automatikus), vagy a záridő (rekesz-előválasztásos automatikus, kézi expozíciós mód) módosításával változtatja az expozíciót. Amennyiben P, S és A módban az ISO érzékenység beállítása > Autom. ISO érz. szabályozás menüpont Be lehetőségét választotta (0 Automatikus ISO érzékenység szabályozás), a fényképezőgép az expozíciós rendszer határértékeinek túllépésekor az optimális expozíció elérése érdekében automatikusan változtatja az ISO érzékenységet; M módban a készülék először automatikus ISO érzékenység szabályozás használatával az expozíciót a lehető legoptimálisabbra állítja, majd ezt az expozíciót a záridő változtatásával sorozatba állítja. Az e6 Egyéni beállításban (Auto. sorozat (M mód), 0 Auto. sorozat (M mód)) állítható be az, hogy a fényképezőgép hogyan készítsen expozíciósorozatot és vakus sorozatot kézi expozíciós módban. A sorozatkészítés a vakuszint és a záridő és/vagy rekesz együttes, vagy kizárólag a vakuszint módosításával végezhető el.

Fehéregyensúly-sorozat

A fényképezőgép minden képről több másolatot készít, mindegyiket más fehéregyensúly-beállítással.

 1. Válassza ki a felvételek számát.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a fő vezérlőtárcsát a sorozatkészítési ciklusban készítendő felvételek számának kiválasztásához. A felvételek száma megjelenik a funkciókijelzőn.

  BKT gomb

  Fő vezérlőtárcsa

  Felvételek száma

  Fehéregyensúly-sorozat jelző

  Nullától eltérő beállítás esetén a W ikon és a fehéregyensúly-sorozat jelzője megjelenik a funkciókijelzőn, a keresőben pedig BKT jelzés látható.

 2. Válassza ki a fehéregyensúly lépésközét.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a segédtárcsát a fehéregyensúly módosításának beállításához. Minden lépésköz nagyjából 5 mirednek felel meg.

  BKT gomb

  Segédtárcsa

  Fehéregyensúly lépésköze

  Válasszon 1 (5 mired), 2 (10 mired) vagy 3 (15 mired) lépésközt. Nagyobb B érték a kék arányának növelését, magasabb A érték a borostyán arányának növelését jelenti (0 A fehéregyensúly finomhangolása). Az 1-es lépésközt használó sorozatkészítési programokat az alábbiakban találja.

  Funkciókijelző jelzése Felv. sz. Fehéregyensúly lépésköze Sorozatkészítés sorrendje
  0 1 0
  3 1 B 0/1 B/2B
  3 1 A 0/2 A/1 A
  2 1 B 0/1 B
  2 1 A 0/1 A
  3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
  5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B
  7 1 A, 1 B 0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B
  9 1 A, 1 B 0/4 A/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
 3. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  Minden felvételről elkészül a sorozatkészítési programban megadott számú másolat, valamennyi eltérő fehéregyensúllyal. A fehéregyensúly módosításai hozzáadódnak a finomhangolással végzett fehéregyensúly módosításokhoz.

  Amennyiben a sorozatkészítési program felvételeinek száma meghaladja a még készíthető képek számát, n jelzés és az érintett kártya ikonja villogni kezd a funkciókijelzőn, a keresőben pedig villogó j ikon jelenik meg, és az exponálást letiltja a készülék. Új memóriakártya behelyezése után elkezdhető a fényképezés.

A sorozatkészítés megszakítása

A sorozatkészítés megszakításához nyomja meg a BKT gombot, és forgassa a fő vezérlőtárcsát addig, amíg a sorozatfelvételben a felvételek száma nulla lesz (r) és a W jelzés eltűnik a kijelzőről. Az utoljára érvényben lévő program a sorozatfelvétel következő aktiválásakor újra érvénybe lép. A sorozatkészítés kétgombos alaphelyzetbe állítás elvégzésével is megszakítható (0 Kétgombos alaphelyzetbe állítás: az alapértékek visszaállítása), de ebben az esetben a sorozatkészítési program nem folytatódik a következő sorozatkészítésnél.

Fehéregyensúly-sorozat

A fehéregyensúly-sorozat NEF (RAW) képminőséggel nem használható. A NEF (RAW) vagy a NEF (RAW) + JPEG beállítások egyikének kiválasztása leállítja a fehéregyensúly-sorozat készítését.

A fehéregyensúly-sorozat csak a színhőmérsékletre van hatással (a borostyán-kék tengely a fehéregyensúly finomhangolása kijelzőn, 0 A fehéregyensúly finomhangolása). A zöld-bíborvörös tengely nem módosul.

Önkioldó módban a kioldógomb minden egyes megnyomásakor elkészül a sorozatkészítési programban megadott számú másolat, függetlenül a c3 Egyéni beállítás (Önkioldó) > Felvételek száma (0 Önkioldó) elemében megadott beállítástól.

Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, amikor a kártyaművelet jelzőfénye még világít, a fényképezőgép csak akkor kapcsolódik ki, amikor a sorozat valamennyi felvétele rögzítésre került.

ADL expozíciósorozat

A fényképezőgép egy expozíciósorozaton keresztül módosítja az Aktív D-Lighting beállítást.

 1. Válassza ki a felvételek számát.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a fő vezérlőtárcsát a sorozatkészítési ciklusban készítendő felvételek számának kiválasztásához. A felvételek száma megjelenik a funkciókijelzőn.

  BKT gomb

  Fő vezérlőtárcsa

  Felvételek száma

  ADL expozíciósorozat jelző

  Nullától eltérő beállítás esetén az d ikon és az ADL expozíciósorozat jelzője megjelenik a funkciókijelzőn, a keresőben pedig BKT jelzés látható. Válassza a két felvételt, hogy egy kép készüljön kikapcsolt Aktív D-Lighting beállítással és egy másik a fényképezés menüben megadott értékkel. Három–öt felvételt tartalmazó képsorozat esetén az Aktív D-Lighting a következő értékekre áll: Ki, Alacsony és Normál (három felvételnél), Ki, Alacsony, Normál és Magas (négy felvételnél), illetve Ki, Alacsony, Normál, Magas és Extra magas (öt felvételnél). Ha kettőnél több felvételt választott, folytassa a 3. lépéssel.

 2. Válassza az Aktív D-Lighting beállítást.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a segédtárcsát az Aktív D-Lighting kiválasztásához.

  BKT gomb

  Segédtárcsa

  Az Aktív D-Lighting megjelenik a funkciókijelzőn.

 3. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  A fényképezőgép a kiválasztott sorozatkészítési programnak megfelelően felvételről felvételre változtatja az Aktív D-Lighting értékét. Sorozatkészítés alatt az expozíciósorozat folyamatjelzője megjelenik a funkciókijelzőn. Minden egyes felvétel után eltűnik a folyamatjelző egy része.

  Felvételek száma: 3

  Kijelzés az első felvétel után

A sorozatkészítés megszakítása

A sorozatkészítés megszakításához nyomja meg a BKT gombot, és forgassa a fő vezérlőtárcsát addig, amíg a sorozatfelvételben a felvételek száma nulla lesz (r) és az d jelzés eltűnik a kijelzőről. Az utoljára érvényben lévő program a sorozatfelvétel következő aktiválásakor újra érvénybe lép. A sorozatkészítés kétgombos alaphelyzetbe állítás elvégzésével is megszakítható (0 Kétgombos alaphelyzetbe állítás: az alapértékek visszaállítása), de ebben az esetben a sorozatkészítési program nem folytatódik a következő sorozatkészítésnél.

ADL expozíciósorozat

Lassú sorozatfelvétel, gyors sorozatfelvétel és halk sorozatfelvétel módban a fényképezés szünetel, miután elkészült a sorozatkészítési programban megadott számú felvétel. A fényképezés akkor folytatódik, amikor ismét megnyomja a kioldógombot.

Amennyiben a memóriakártya megtelik, mielőtt a sorozat valamennyi képe elkészülne, a felvételkészítés a sorozat következő felvételével folytatható, miután kicserélte a memóriakártyát, vagy felvételek törlésével helyet szabadított fel a memóriakártyán. Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, mielőtt a sorozatkészítési ciklus valamennyi képe elkészülne, a sorozatkészítés a soron következő felvétellel folytatódik, amikor a fényképezőgépet visszakapcsolja.