A felhasználói beállítás segítségével egyedi fehéregyensúly-beállításokat rögzíthet és hívhat elő, amikor vegyes fényviszonyok között, vagy erőteljes színt adó fényforrásoknál fényképez. A fényképezőgép legfeljebb hat értéket képes tárolni a fehéregyensúly felhasználói beállításaihoz, d-1-től d-6-ig. A felhasználói fehéregyensúlyt kétféle módon állíthatja be:

Fehéregyensúly felhasználói beállítások

A fehéregyensúly felhasználói beállításainak módosítása a fényképezés menü összes beállításkészletére hatással van (0 Fényképezés menü beáll.készletei).

Keresős fényképezés

 1. Világítson meg egy referenciatárgyat.

  Egy semleges szürke vagy fehér tárgyat helyezzen olyan megvilágítás alá, amelyet a végleges fényképen is használni kíván. Műtermi körülmények között a fehéregyensúly méréséhez használjon szürketáblát referenciatárgyként. Ne feledje, hogy a fehéregyensúly mérésekor az expozíció automatikusan növekszik 1 Fé-vel; M expozíciós módban állítsa úgy az expozíciót, hogy az expozíció jelző ±0 értéket mutasson (0 Expozíció jelzők).

 2. Állítsa a fehéregyensúlyt L (Felhasználói beállítás) értékre.

  Nyomja meg a U gombot, és forgassa a fő vezérlőtárcsát mindaddig, amíg L jelzés jelenik meg a funkciókijelzőn.

  U gomb

  Fő vezérlőtárcsa

 3. Válasszon felhasználói beállítást.

  Nyomja le a U gombot és forgassa a segédtárcsát mindaddig, míg a kívánt felhasználói fehéregyensúly-beállítás (d-1-től d-6-ig) megjelenik a funkciókijelzőn.

  U gomb

  Segédtárcsa

 4. Válassza a közvetlen mérés módot.

  Egy pillanatra engedje fel a U gombot, majd ismét nyomja le mindaddig, amíg a L ikon a funkciókijelzőn villogni kezd. A keresőben is megjelenik egy villogó D jelzés.

 5. Mérje meg a fehéregyensúlyt.

  A kijelzők pár másodperces villogása alatt állítsa be a fényképezőgépet a referenciatárgyra úgy, hogy az betöltse a keresőt, majd nyomja le teljesen a kioldógombot. A fényképezőgép megméri a fehéregyensúly értékét, és eltárolja a 3. lépésben kiválasztott felhasználói beállításban. Fénykép nem készül; a fehéregyensúlyt akkor is pontosan leméri a fényképezőgép, ha nem állított élességet.

 6. Ellenőrizze az eredményt.

  Ha a fényképezőgép meg tudta mérni a fehéregyensúly értéket, C jelzés villog a funkciókijelzőn, míg a keresőben villogó a jelzés válik láthatóvá. A fényképezés módba való kilépéshez nyomja le félig a kioldógombot.

  Ha a megvilágítás túl sötét vagy túl világos, a fényképezőgép nem biztos, hogy be tudja mérni a fehéregyensúlyt. Ilyenkor a funkciókijelzőn és a keresőben villogó b a jelzés jelenik meg. Nyomja le félig a kioldógombot az 5. lépéshez történő visszatéréshez, és mérje meg ismét a fehéregyensúlyt.

Felhasználói fehéregyensúly mérése (keresős fényképezés)

A felhasználói fehéregyensúly nem mérhető időzített videofelvétel, HDR fénykép és többszörös expozíció készítése közben.

Közvetlen mérési mód

Ha keresős fényképezésnél a kijelzők villogása közben nem végez műveletet, a közvetlen mérési mód a c2 Egyéni beállításban (Készenléti időzítő, 0 Készenléti időzítő) megadott idő leteltével befejeződik.

Védett felhasználói beállítások

Ha az aktuális felhasználói beállítás védett (0 Védelem), 3 jelzés villog a funkciókijelzőn és a keresőben, amint megpróbál új értéket mérni.

Felhasználói beállítás kiválasztása

A fényképezés menü Fehéregyensúly menüpontjában található Felhasználói beállítás kiválasztásakor megjelennek a felhasználói fehéregyensúly-beállítások; válassza ki az egyik beállítást, és nyomja meg az J gombot. Ha jelenleg nincs megadva érték a kiválasztott felhasználói beállításhoz, a fehéregyensúly 5200 K értékre lesz beállítva, amely megegyezik a Közvetlen napfény beállítással.

Élő nézet (célpont fehéregyensúly)

Élő nézet során (0 Fényképezés élő nézetben, Videók rögzítése) megmérheti a fehéregyensúlyt a kép egy kiválasztott területén, így nincs szükség referenciatárgy előkészítésére vagy objektívcserére telefotó objektívvel végzett fényképezéskor.

 1. Nyomja meg az a gombot.

  A tükör felemelkedik, és az objektíven át látható kép megjelenik a fényképezőgép monitorán.

 2. Állítsa a fehéregyensúlyt L (Felhasználói beállítás) értékre.

  Nyomja meg a U gombot, és forgassa a fő vezérlőtárcsát mindaddig, amíg L jelzés jelenik meg a monitoron.

  U gomb

  Fő vezérlőtárcsa

 3. Válasszon felhasználói beállítást.

  Nyomja le a U gombot és forgassa a segédtárcsát mindaddig, míg a kívánt felhasználói fehéregyensúly-beállítás (d-1-től d-6-ig) megjelenik a monitoron.

  U gomb

  Segédtárcsa

 4. Válassza a közvetlen mérés módot.

  Egy pillanatra engedje fel a U gombot, majd ismét nyomja le mindaddig, amíg a L ikon a monitoron villogni kezd. A célpont fehéregyensúly célpontja (r) megjelenik a kiválasztott élességpontban.

 5. Helyezze a célpontot egy fehér vagy szürke területre.

  Amíg a L jelzés villog a kijelzőn, a választógombbal helyezze a r jelzést a téma fehér vagy szürke területére. A célpont pontosabb elhelyezése érdekében a X gomb megnyomásával ráközelíthet a körülötte lévő területre. A fehéregyensúlyt a kereten belül bárhol megmérheti úgy is, hogy a monitoron rákoppint a témára; ez esetben a 6. lépésben nem szükséges lenyomnia a választógomb középső gombját vagy a kioldógombot.

 6. Mérje meg a fehéregyensúlyt.

  A fehéregyensúly méréséhez nyomja meg a választógomb közepét, vagy nyomja le teljesen a kioldógombot. A fehéregyensúly méréséhez rendelkezésre álló időt a c4 Egyéni beállítás (Monitor kikapcs. késl. ideje) > Élő nézet eleme (0 Monitor kikapcs. késl. ideje) határozza meg.

  Ha a fényképezőgép nem tudja megmérni a fehéregyensúlyt, üzenet jelenik meg. Válasszon új fehéregyensúly-célpontot, és ismételje meg a műveletet az 5. lépéstől.

 7. Lépjen ki a közvetlen mérési módból.

  A közvetlen mérési módból való kilépéshez nyomja meg a U gombot.

  A felhasználói fehéregyensúly-beállításokat megtekintheti a fényképezés vagy a videofelvétel menü Fehéregyensúly menüpontjának Felhasználói beállítás elemében. A felhasználói fehéregyensúly mérésére használt célpontok pozíciója megjelenik az élő nézet során rögzített felhasználói beállításokon.

Felhasználói fehéregyensúly mérése (élő nézet)

A fehéregyensúly felhasználói beállítása nem mérhető, amíg HDR expozíció van folyamatban (0 Széles dinamikatartomány (HDR)), illetve amikor az Egyik sem értéktől eltérő beállítást adott meg az i gomb menüjének Fénykép élő nézet kijelzés fehéregy. menüpontjában (0 Az i gomb használata).

Felhasználói beállítások kezelése

Fehéregyensúly másolása fényképről

Kövesse az alábbi lépéseket egy meglévő fénykép fehéregyensúly értékének a kiválasztott felhasználói beállításba történő másolásához.

 1. Válassza a Felhasználói beállítás lehetőséget.

  Válassza ki a fényképezés menü Fehéregyensúly menüpontját, majd jelölje ki a Felhasználói beállítás lehetőséget, és nyomja meg a 2 gombot.

 2. Válasszon ki egy rendeltetési helyet.

  Jelölje ki a felhasználói beállítás rendeltetési helyét (d-1-től d-6-ig), és nyomja meg a választógomb középső gombját.

 3. Válassza a Kép kiválasztása lehetőséget.

  Jelölje ki a Kép kiválasztása menüpontot, és nyomja meg a 2 gombot.

 4. Jelöljön ki egy forrásképet.

  Jelölje ki a forrásképet. A kijelölt fénykép teljes képes megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a X gombot.

  Ha más helyen tárolt képeket kíván megtekinteni, nyomja meg a W (M) gombot, és válassza ki a kívánt memóriakártyát és mappát (0 A visszajátszás vezérlőelemei).

 5. Másolja át a fehéregyensúly értékét.

  Nyomja meg az J gombot a kijelölt fénykép fehéregyensúly értékének a kiválasztott felhasználói beállításba történő másolásához. Ha a kijelölt képhez megjegyzés is tartozik (0 Megjegyzés), a megjegyzés tartalma is másolásra kerül a kiválasztott felhasználói beállítás megjegyzés mezőjébe.

A felhasználói fehéregyensúly-beállítás finomhangolása

A kiválasztott felhasználói beállítás finomhangolása elvégezhető a Finomhangolás menüpont kiválasztásával, és a fehéregyensúlynak „A fehéregyensúly finomhangolása” részben (0 A fehéregyensúly finomhangolása) leírtak szerinti beállításával.

Megjegyzés szerkesztése

Amennyiben egy legfeljebb 36 karakterből álló kísérőszöveget kíván csatolni az aktuális felhasználói fehéregyensúly-beállításhoz, válassza a felhasználói fehéregyensúly beállítása menü Megjegyzés szerkesztése menüpontját, majd írja be a kívánt szöveget (0 Szövegbevitel).

Védelem

Az aktuális felhasználói fehéregyensúly-beállítás védelméhez válassza a felhasználói fehéregyensúly beállítása menü Védelem menüpontját, majd jelölje ki a Be lehetőséget, és nyomja meg az J gombot. A védett felhasználói beállítások nem módosíthatók, valamint a Finomhangolás és a Megjegyzés szerkesztése lehetőség sem használható.