Megadhatja, hogy miként állítsa a fényképezőgép az expozícióhoz a záridőt és a rekeszt, ehhez nyomja meg a I gombot, és forgassa a fő vezérlőtárcsát mindaddig, amíg a kívánt beállítás jelenik meg a funkciókijelzőn.

I gomb

Fő vezérlőtárcsa

Objektív típusok

Ha rekeszállító gyűrűvel ellátott CPU objektívet használ (0 A CPU és a G, E, D típusú objektívek azonosítása), a rekeszállító gyűrűt a minimális rekesz beállításnál (legmagasabb f-értéknél) rögzítse. A G és E típusú objektíveken nincs rekeszállító gyűrű.

Nem-CPU objektívek használatakor (0 Nem-CPU objektívek) válassza az A (rekesz-előválasztásos automatikus) vagy az M (kézi) expozíciós módot. Egyéb módokban nem-CPU objektív csatlakoztatásakor automatikusan az A expozíciós mód kerül kiválasztásra (0 Kompatibilis nem-CPU objektívek). Ilyenkor az expozíciós mód kijelzése (P vagy S) villog a funkciókijelzőn, és a keresőben A jelzés jelenik meg.

Mélységélesség ellenőrzése

A rekeszérték hatásának ellenőrzéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a Pv gombot. Az objektív a fényképezőgép által kiválasztott (P és S módban), illetve a felhasználó által megadott (A és M módban) rekeszértékre áll, így a mélységélesség ellenőrizhető a keresőben.

Pv gomb

Az e5 Egyéni beállítás – Modellfény

Ez a beállítás szabályozza, hogy a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszert (CLS-t; 0 A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer (CLS)) támogató külső vakuk bocsássanak-e ki modellfényt a Pv gomb megnyomásakor.

P: Programozott automatikus

Ebben a módban a fényképezőgép a beépített program szerint automatikusan állítja a záridőt és a rekeszt, hogy a legtöbb helyzetben optimális expozíciót biztosítson.

Rugalmas program

P expozíciós módban a záridő és a rekeszérték különféle kombinációi választhatók ki bekapcsolt fénymérők mellett a fő vezérlőtárcsa elforgatásával („rugalmas program”). Az összes kombináció azonos expozíciót eredményez. A rugalmas program működése alatt csillag („U”) jelenik meg a funkciókijelzőn. A záridő és a rekeszérték alapbeállításainak visszaállításához forgassa el a tárcsát, míg eltűnik a csillag, válasszon másik módot vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet.

Fő vezérlőtárcsa

Lásd még

A fénymérők aktiválásáról szóló információkat lásd „A készenléti időzítő (keresős fényképezés)” részben (0 A készenléti időzítő (keresős fényképezés)).

S: Záridő-előválasztásos automatikus

Záridő-előválasztásos automatikus módban a felhasználó választja ki a záridőt és a fényképezőgép ez alapján határozza meg az optimális expozícióhoz szükséges rekeszértéket.

A záridő kiválasztásához forgassa el a fő vezérlőtárcsát a fénymérők bekapcsolt állapotában. A záridő „p” értékre, vagy 30 mp és 1/8000 mp közötti értékekre állítható. A záridő rögzíthető a kiválasztott beállításon (0 A záridő és a rekesz rögzítése).

Fő vezérlőtárcsa

A: Rekesz-előválasztásos automatikus

Rekesz-előválasztásos automatikus módban megválaszthatja a szükséges rekeszt, miközben a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális expozíciót biztosító záridőt.

A fénymérők bekapcsolt állapotában a segédtárcsa elforgatásával választhat rekeszértéket az objektívhez tartozó minimális és maximális értékek közül. A rekesz a kiválasztott értéken rögzíthető (0 A záridő és a rekesz rögzítése).

Segédtárcsa

Nem-CPU objektívek (0 Kompatibilis nem-CPU objektívek)

A rekeszértéket az objektív rekeszállító gyűrűjével állítsa be. Ha nem-CPU objektív használata esetén megadta az objektív legnagyobb rekeszéhez tartozó értéket a beállítás menü Nem-CPU objektív adatai elemében (0 Nem-CPU objektívek), az aktuális f-érték a legközelebbi teljes lépésre kerekítve megjelenik a keresőben és a funkciókijelzőn. Egyéb esetben a rekesz kijelzői csak a lépések számát jelenítik meg (F, a maximális rekesz FA formában jelenik meg), és az f-értéket az objektív rekeszállító gyűrűjéről kell leolvasni.

M: Kézi

Kézi expozíciós módban a záridőt és a rekeszértéket egyaránt a felhasználó állítja be. A fénymérők bekapcsolt állapotában forgassa el a fő vezérlőtárcsát a záridő, a segédtárcsát pedig a rekeszérték kiválasztásához. A záridő „p” értékre, vagy 30 mp és 1/8000 mp közötti értékekre állítható, illetve a zár hosszú időtartamú expozíciók esetén (A vagy %, 0 Hosszú időtartamú expozíciók (csak M módban)) tetszőleges ideig nyitva tartható. A rekesz az objektív által megengedett legkisebb és legnagyobb érték között állítható. Az expozíció ellenőrzéséhez használja az expozíció jelzőket.

Rekesz

Segédtárcsa

Záridő

Fő vezérlőtárcsa

A záridő és a rekeszérték a kiválasztott értéken rögzíthető (0 A záridő és a rekesz rögzítése).

AF Micro NIKKOR objektívek

Külső fénymérő használatánál az expozíciós arányt csak akkor kell figyelembe venni, ha a rekeszértéket az objektív rekeszállító gyűrűjével állítja be.

Expozíció jelzők

A keresőben és a funkciókijelzőn megjelenő expozíció jelzők mutatják, ha a fénykép a jelenlegi beállítások mellett alul- vagy túlexponált lenne. A b2 Egyéni beállításban (Exp.vez. fényérték fokozatai, 0 Exp.vez. fényérték fokozatai) megadott beállítástól függően az alul- vagy túlexponáltság mértéke 1/3 Fé, 1/2 Fé vagy 1 Fé lépésekben jelenik meg. Ha a fénymérő rendszer határértékeit túllépi, a kijelzőik villognak.

  A b2 Egyéni beállítás értéke 1/3 lépés
Optimális expozíció Alulexponált 1/3 Fé-vel Túlexponált több mint 3 Fé-vel
Funkciókijelző
Kereső

Lásd még

Az expozíció jelzők megfordítására (hogy a negatív értékek a jobb, a pozitív értékek a bal oldalon jelenjenek meg) vonatkozó információkat lásd az A > f7 Egyéni beállításban (Fordított kijelzők, 0 Fordított kijelzők).