เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมาร์ทดีไวซ์) ผ่านบลูทูธหรือ Wi-Fi

จับคู่ (บลูทูธ)

จับคู่หรือเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ที่ใช้บลูทูธ

ตัวเลือก คำอธิบาย
เริ่มจับคู่ จับคู่กล้องกับสมาร์ทดีไวซ์ (0 การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ)
อุปกรณ์ที่จับคู่ ระบุสมาร์ทดีไวซ์ที่จับคู่หรือสลับจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์อื่น
การเชื่อมต่อบลูทูธ เลือก เปิดใช้ เพื่อเปิดใช้บลูทูธ

เลือกเพื่อส่ง (บลูทูธ)

เลือกรูปภาพเพื่ออัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์หรือเลือกว่าจะทำเครื่องหมายรูปภาพสำหรับอัปโหลดทันทีที่ถ่ายหรือไม่ การอัปโหลดจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว

ตัวเลือก คำอธิบาย
เลือกเพื่อส่งอัตโนมัติ หากเลือก เปิด รูปภาพจะถูกทำเครื่องหมายสำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์ทันทีที่ถ่าย (การตั้งค่านี้จะใช้ไม่ได้กับภาพที่ถ่ายในโหมดภาพยนตร์ ซึ่งจะต้องเลือกเพื่ออัปโหลดด้วยตนเอง) ภาพจะถูกอัปโหลดในรูปแบบ JPEG ที่ขนาด 2 เมกะพิกเซลโดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่กล้องเลือกอยู่
เลือกเพื่อส่งเอง ทำเครื่องหมายรูปภาพที่เลือกสำหรับการอัปโหลด
ไม่เลือกเลย ลบเครื่องหมายการถ่ายโอนออกจากรูปภาพทั้งหมด

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่าน Wi-Fi

เชื่อมต่อ Wi-Fi

เริ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทดีไวซ์ หากต้องการเชื่อมต่อ ให้เลือก SSID ของกล้องบนสมาร์ทดีไวซ์แล้วป้อนรหัสผ่าน (0 การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi (โหมด Wi-Fi)) เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งสามารถใช้เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อเมื่อต้องการ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เข้าสู่การตั้งค่า Wi-Fi ต่อไปนี้:

  • SSID: ตั้ง SSID ของกล้อง
  • การพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส: เลือก OPEN หรือ WPA2-PSK-AES
  • รหัสผ่าน: ตั้งรหัสผ่านของกล้อง
  • ช่องสัญญาณ: เลือก อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องเลือกช่องสัญญาณโดยอัตโนมัติ หรือเลือก ปรับเอง แล้วเลือกช่องสัญญาณด้วยตนเอง
  • การตั้งค่าปัจจุบัน: ดูการตั้งค่า Wi-Fi ปัจจุบัน
  • รีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อ: เลือก ใช่ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

ส่งขณะปิด

หากเลือก เปิด การอัปโหลดภาพไปยังสมาร์ทดีไวซ์ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธจะดำเนินต่อไปแม้จะปิดกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง