Når ditt første bilde ikke kan vente

Gjør seg klar

 1. Sett inn batteriet ( Sette inn batteriet ).

  For informasjon om lading av batteriet, se "Lade batteriet" ( Lade batteriet ).

 2. Sett inn et minnekort ( Sette inn minnekort ).
 3. Fest et objektiv ( Feste et objektiv ).
  • Juster monteringsmerket på objektivet med det samsvarende merket på kamerahuset ( q ) og roter objektivet i retningen vist ( w ).

  • En stropp kan festes til kameraet. For mer informasjon, se "Feste stroppen" ( Feste stroppen ).

 4. Slå på kameraet og velg deretter et språk og still klokken ( Kameraoppsett ).

Ta ( ta bilder ) og se ( avspilling ) bilder

 1. For å fokusere trykker du utløseren halvveis ned (dvs. trykk lett på utløserknappen, og stopper når den trykkes halvveis ned).
 2. Uten å løfte fingeren fra utløserknappen, trykk knappen helt ned for å ta bildet.
 3. Se bildet.