For å zoome inn på et bilde som vises i fullskjermsavspilling, trykk X eller J eller gi skjermen to raske trykk. Bilder i [ FX (36×24) ]-format kan zoomes inn til maksimalt omtrent 32× ( Store bilder), 24× ( Medium ), eller 16× ( Small ). Ansikter som oppdages under zoom indikeres med hvite kanter; roter underkommandohjulet for å se andre ansikter.

Bruke avspillingszoom

Til

Beskrivelse

Zoom inn/
zoome ut

  • Trykk på X -knappen eller bruk strekkbevegelser for å zoome inn.

  • For å zoome ut, trykk på W ( Q ) eller bruk klypebevegelser.

Et navigasjonsvindu vises mens zoomforholdet endres, med området som for øyeblikket er synlig indikert med en gul kant. En stolpe under navigasjonsvinduet viser zoomforholdet, og blir grønt ved 1 : 1 (100%). Navigasjonsvinduet tømmes fra displayet etter noen sekunder.

Se andre områder av bildet

Bruk multivelgeren eller glidebevegelser for å se områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren inne for å bla raskt til andre områder av rammen.

Beskjær bildet

For å beskjære bildet til området som er synlig på skjermen, trykk i og velg [ Hurtigbeskjæring ].

Velg ansikter

Ansikter oppdaget under zoom indikeres med hvite kanter i navigasjonsvinduet. Roter underkommandohjulet eller trykk på veiledningen på skjermen for å se andre ansikter.

Se andre bilder

Roter hovedkommandohjulet for å se det samme stedet i andre bilder uten å endre zoomforholdet (ved å velge en video avbrytes zoomen). Du kan også se andre bilder ved å trykke på e eller f -ikonet nederst på skjermen.

Beskytt bilder

Trykk på g ( Fn4 )-knappen for å slå beskyttelse for gjeldende bilde på eller av ( Beskytte bilder mot sletting ).

Avslutt til opptaksmodus

Trykk utløseren halvveis ned eller trykk på K -knappen for å avslutte.

Se menyer

Trykk på G -knappen for å vise menyene.