Følg trinnene nedenfor for å velge det gjeldende bildet for opplasting til en smartenhet, datamaskin eller ftp-server.

 • i -menyelementene som brukes til å velge bilder for opplasting varierer med typen enhet som er tilkoblet:

  • [ Velg for opplasting til smartenhet ]: Vises når kameraet er koblet til en smartenhet ved hjelp av [ Koble til smartenhet ] i nettverksmenyen ( Koble til smartenhet ).

  • [ Velg for opplasting til datamaskin ]: Vises når kameraet er koblet til en datamaskin ved hjelp av [ Koble til datamaskin ] i nettverksmenyen ( Koble til datamaskin ).

  • [ Velg for opplasting (FTP) ]: Vises når kameraet er koblet til en FTP-server ved hjelp av [ Koble til FTP-server ] i nettverksmenyen ( Koble til FTP-server ).

 • Videoer kan ikke velges for opplasting når kameraet er koblet til en smartenhet via SnapBridge-appen.

 • Maksimal filstørrelse for videoer lastet opp på andre måter er 4 GB.

 1. Velg ønsket bilde og trykk på i -knappen.

 2. Marker [ Velg for opplasting til smartenhet ], [ Velg for opplasting til datamaskin ] eller [ Velg for opplasting (FTP) ] og trykk på J .

  Bilder som er beregnet på en smartenhet er merket med et W -ikon, mens de som er bestemt til en datamaskin eller ftp-server er merket med s .

Fjerner opplastingsmerking

For å fjerne opplastingsmerking, gjenta trinn 1 og 2.