• Kameraet kan brukes med objektiver med Z-fatning. For mer informasjon om objektiver, se objektivdokumentasjonen som er tilgjengelig fra Nikon Download Center.

 • Objektivet som vanligvis brukes i dette dokumentet for illustrative formål er en NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S.

 • Vær forsiktig for å unngå at støv kommer inn i kameraet.

 • Bekreft at kameraet er av før du fester objektivet.

  • Fjern kamerahusets deksel ( q , w ) og bakre linsedeksel ( e , r ).

  • Juster monteringsmerkene på kameraet ( t ) og objektivet ( y ). Ikke berør bildesensoren eller linsekontaktene.

  • Roter linsen som vist til den klikker på plass ( u ).

 • Fjern frontlinsedekselet før du tar bilder.

F Mount-linser
 • Pass på å feste en FTZ II- eller FTZ-monteringsadapter (tilgjengelig separat) til kameraet før du bruker F-monteringsobjektiver ( Mount Adapters ).

 • Forsøk på å feste objektiver med F-fatning direkte til kameraet kan skade objektivet eller bildesensoren.

Ta av linser

 • Etter at du har slått av kameraet, trykk og hold inne objektivutløserknappen ( q ) mens du dreier objektivet i retningen vist ( w ).

 • Etter at du har fjernet objektivet, setter du på objektivdekslene og kameradekselet.