Ta bilder med en eller flere eksterne blitsenheter ved hjelp av trådløs blitskontroll (Advanced Wireless Lighting, eller AWL). For informasjon om bruk av en blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko, se "Blitsfotografering" ( blitsfotografering ).

Gjennom hele dette kapittelet er operasjoner som involverer tilbehør koblet til kameraet indikert med C , operasjoner som involverer eksterne blitsenheter med f . For mer informasjon om bruk av eksterne blitsenheter ( f ), se dokumentasjonen som følger med blitsenheten.

Bruk av eksterne blitser

Eksterne blitsenheter kan styres via:

  • radiosignaler * ( Radio AWL ),

  • optiske signaler fra en blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko ( Optical AWL ), eller

  • radiosignaler, med ekstra belysning levert av en skomontert blitsenhet * ( Legge til en skomontert blitsenhet ).

  • Radioblitskontroll er kun tilgjengelig når en WR-R11a eller WR-R10 er koblet til kameraet.