G -knappen

Trykk på G -knappen for å vise menyene.

1

C [ PHOTO SHOOTING MENU ] ( C Fotoopptaksmenyen: opptaksalternativer )

2

1 [ VIDEORECORDING MENU ] ( 1 Videoopptaksmenyen: Videoopptaksalternativer )

3

A [ CUSTOM SETTINGS MENY ] ( A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger )

4

D [ AVSPILLINGSMENY ] ( D Avspillingsmenyen: Administrere bilder )

5

B [ SETUP MENU ] ( B Oppsettmenyen: Kameraoppsett )

6

F [ NETTVERKMENY ] ( F Nettverksmenyen: Nettverkstilkoblinger )

7

O [ MIN MENY ]/
m [ NYLIGE INNSTILLINGER ] * ( O Min meny/ m Nylige innstillinger )

8

d (hjelp) ikon ( d (hjelp) ikonet )

9

Nåværende innstillinger

 • Du kan velge menyen som vises. Standard er [ MIN MENY ].

Bruke menyene

Du kan navigere i menyene ved å bruke multivelgeren og J -knappen.

1

Flytt markøren opp

2

Velg det uthevede elementet

3

Vis undermenyen, velg markert element eller flytt markøren til høyre

4

Flytt markøren ned

5

Avbryt og gå tilbake til forrige meny, eller flytt markøren til venstre

 1. Uthev ikonet for gjeldende meny.

  Trykk 4 for å plassere markøren i menyvalgområdet.

 2. Velg en meny.

  Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.

 3. Plasser markøren i den valgte menyen.

  Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte menyen.

 4. Uthev et menyelement.

  Trykk på 1 eller 3 for å markere et menyelement.

 5. Visningsalternativer.

  Trykk på 2 for å vise alternativer for det valgte menyelementet.

 6. Uthev et alternativ.

  Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ.

 7. Velg det uthevede alternativet.
  • Trykk J for å lagre endringer og avslutte.

  • For å avslutte uten å gjøre et valg, trykk på G -knappen.

  • For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksmodus trykker du utløseren halvveis ned.

Nedtonede gjenstander
 • Noen elementer og menyalternativer kan være utilgjengelige avhengig av kamerastatus. Utilgjengelige elementer vises i grått.

 • I noen tilfeller vil et trykk på J når et nedtonet element er uthevet vise en melding som forklarer hvorfor elementet ikke er tilgjengelig.

Kun PÅ/AV elementer

Hvis de eneste tilgjengelige alternativene for gjeldende element er [ ] og [ AV ], kan du bytte fra [ ] til [ AV ] eller omvendt ganske enkelt ved å trykke J , trykke multivelgeren til høyre ( 2 ), eller trykke på elementet i displayet.

d (Hjelp)-ikonet
 • Der det er tilgjengelig, kan en beskrivelse av det valgte elementet vises ved å trykke på W ( Q )-knappen.

 • Trykk på 1 eller 3 for å bla.

 • Trykk W ( Q ) igjen for å gå tilbake til menyene.

Trykk på kontroller

Du kan også navigere i menyene ved å bruke berøringskontroller ( berøringskontroller ).

Tekstinntasting

Et tastatur vises når det er nødvendig å skrive inn tekst, for eksempel hvis du blir bedt om å skrive inn et filnavn eller lignende. Skriv inn tekst som beskrevet nedenfor.

1

Tekstvisningsområde

2

Tastaturområde

3

Valg av tastatur

 • Skriv inn tegn ved gjeldende markørposisjon ved å markere dem med multivelgerpiltastene og deretter trykke J .

 • Markøren kan flyttes til venstre eller høyre i tekstvisningsområdet ved å rotere et av kommandohjulene.

 • For å bla gjennom tastaturet for store og små bokstaver og symboler, merk ikonet for valg av tastatur og trykk på J . Tastaturvalgikonet er kanskje ikke tilgjengelig i noen tilfeller.

 • Hvis et tegn legges inn når tekstvisningsområdet er fullt, vil tegnet lengst til høyre slettes.

 • For å slette tegnet under markøren, trykk på O ( Q )-knappen.

 • For å fullføre inntastingen, trykk X .

 • For å avslutte uten å fullføre tekstinntasting, trykk på G .

i -knappen ( i -menyen)

For rask tilgang til ofte brukte innstillinger, trykk på i -knappen eller trykk på i -ikonet for å vise i -menyen.

 • Ulike menyer vises i foto- og videomodus.

 • Alternativer kan vises ved å trykke på elementer i displayet eller ved å utheve elementer og trykke på J ; valg kan deretter gjøres ved hjelp av multivelgeren.

 • Elementer som kameraet viser en kommandohjulguide for kan justeres ved å markere dem i i -menyen og rotere et kommandohjul. I noen tilfeller kan justeringer gjøres ved å bruke både hoved- og underkommandohjul.

Nedtonede gjenstander

Noen elementer og menyalternativer kan være utilgjengelige avhengig av kamerastatus. Utilgjengelige elementer vises i grått.

Bruke i -menyen med kameraet i "Høy"-retning

Når kameraet roteres for å ta bilder i "høy" (portrett) retning, roteres i -menyen for fotomodus for å matche.

Stillfotografi i -menyen

Ved å trykke på i -knappen under stillfotografering vises elementene som er oppført nedenfor. Marker ønsket element ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer.

1

Still inn bildekontroll ( bildekontroller )

2

Hvitbalanse ( Hvitbalanse )

3

Bildekvalitet ( Justere bildekvalitet )

4

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse )

5

AF-områdemodus/emne. deteksjon ( AF-områdemodus )

6

Fokusmodus (fokusmodus)

7

Måling ( Metering )

8

Vibrasjonsreduksjon ( Vibrasjonsreduksjon )

9

Shooting Menu Bank ( Shooting Menu Bank )

10

Egendefinerte kontroller (fotografering) ( f2: Egendefinerte kontroller (fotografering) )

11

Flymodus ( Flymodus )

12

Vis minnekortinformasjon ( Vis minnekortinformasjon )

Video i -menyen

Ved å trykke på i -knappen under videoopptak vises elementene som er oppført nedenfor. Marker ønsket element ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer.

1

Still inn bildekontroll ( bildekontroller )

2

Hvitbalanse ( Hvitbalanse )

3

Bildestørrelse/bildefrekvens ( alternativer for videobildestørrelse og frekvens)

4

Mikrofonfølsomhet ( mikrofonfølsomhet )

5

AF-områdemodus/emne. deteksjon ( AF-områdemodus )

6

Fokusmodus (fokusmodus)

7

Elektronisk VR ( Elektronisk VR )

8

Vibrasjonsreduksjon ( Vibrasjonsreduksjon )

9

Shooting Menu Bank ( Shooting Menu Bank )

10

Egendefinerte kontroller ( g2: Egendefinerte kontroller )

11

Flymodus ( Flymodus )

12

Destinasjon ( Destinasjon )

Avspilling i -menyen

Hvis du trykker på i -knappen under avspilling, vises en kontekstavhengig i -meny med avspillingsalternativer.

Bilder

Videoer

Videoer (avspilling satt på pause)

Tilpasse i -menyen

Elementene som vises i i -menyen under opptak kan velges ved hjelp av egendefinert innstilling f1 eller g1 [ Customize i menu ].

 1. Marker Custom Setting f1 eller g1 [ Customize i menu ] og trykk på J .

  Se " G -knappen" ( G -knappen ) for informasjon om bruk av menyene.

 2. Marker posisjonen du vil endre og trykk på J .

  En liste over elementene som er tilgjengelige for den valgte posisjonen vil vises.

 3. Marker ønsket element og trykk på J .
  • Elementet vil bli tildelt den valgte posisjonen og alternativene vist i trinn 2 vil vises.

  • Gjenta trinn 2 og 3 etter ønske.

 4. Trykk på G -knappen.

  Endringene lagres og menyen Egendefinerte innstillinger vises.