Loggregistrering bruker lysnivåer digitalisert via en loggfunksjon. For å aktivere loggopptak ved hjelp av Nikons unike "N-Log"-loggfunksjon, velg [ N-RAW 12-bit (NEV) ], [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ], [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ], eller [ H.265 10-bit (MOV) ] for [ Videofiltype ] i videoopptaksmenyen og velg [ N-Log ] som tonemodus. Velg N-Log for å bevare detaljer i høylys og skygger og unngå overmettede farger når du spiller inn videoer.

 • n vises i opptaksdisplayet.

 • Det dynamiske området for videoer tatt med [ H.265 10-bit (MOV) ] valgt for [ Videofiltype ] og ISO-følsomhet satt så lavt som mulig (ISO 800) er 12 stopp (1300%).

 • N-Log-opptak er beregnet på opptak som vil bli behandlet med fargegradering etter produksjon. Fargegradering kan brukes til å oppnå flere effekter fra en enkelt sekvens ved å behandle den på forskjellige måter.

 • Kompatibel tredjepartsprogramvare kreves for fargegradering.

 • Bruk av N-Log 3D LUT-er under fargegradering produserer video som vises vakkert på skjermer som er kompatible med Rec. 709.

Forsiktig: N-Log Video
 • Den laveste tilgjengelige verdien for elementet [ ISO sensitivity settings ] > [ Maksimal sensitivitet ] i videoopptaksmenyen er ISO 1600.

 • Den laveste tilgjengelige verdien for elementet [ ISO sensitivity settings ] > [ ISO sensitivity ( mode M ) ] i videoopptaksmenyen er ISO 800.

 • ISO-følsomheter på Hi 0.3 til Hi 2.0 er ikke tilgjengelige.

 • [ Sett bildekontroll ] og [ Høy ISO NR ] er ikke tilgjengelig i videoopptaksmenyen.

 • Elementet [ Active D-Lighting ] i videoopptaksmenyen er satt til [ Off ] og kan ikke endres.

 • Displayet på skjermen kan flimre eller virke kornete.

 • Kameraet kan ha problemer med å fokusere med autofokus, men dette indikerer ikke en funksjonsfeil.

Vis Assist

Du kan oppleve at forhåndsvisningen i opptaksdisplayet under N-Log-opptak mangler kontrast. Ved å velge [ ON ] for Custom Setting g10 [ View assist ] forenkles farger for forbedret kontrast.

 • p vil vises i opptaksdisplayet.

 • Fargene i de faktiske innspilte opptakene påvirkes ikke.

 • Kontrasten forbedres også når N-Log-opptak vises på kameraet.