[ Sentervektet område ] er lagt til opptaksvisningsalternativene som er tilgjengelige via Custom Settings d18 [ Custom monitor shooting display ] og d19 [ Custom viewfinder shooting display ].

  • Hvis du aktiverer ( M ) dette alternativet, legges det til en 8 eller 12 mm sirkel til midten av opptaksskjermen hver gang [ Sentervektet måling ] er valgt for [ Måling ] i fotoopptaksmenyen.

  • Størrelsen på sirkelen varierer med alternativet valgt for egendefinert innstilling b5 [ Sentervektet område ]. Sirkelen vises ikke når [ Gjennomsnitt ] er valgt.