Et [ Fokusposisjon automatisk tilbakestilling ]-alternativet er lagt til under [ Fokusskiftopptak ] i fotoopptaksmenyen.

  • Når [ ] er valgt, vil fokus gå tilbake til startposisjonen når alle bildene i gjeldende sekvens er tatt. Dette sparer deg for å måtte refokusere hver gang når du fotograferer motiver med samme fokusavstand flere ganger etter hverandre.

  • Når [ OFF ] er valgt, forblir fokus fast på posisjonen for det siste bildet i sekvensen. Dette lar deg starte fra den nyeste fokusposisjonen når du fotograferer et enkelt motiv over flere påfølgende serier.