Det er gjort tillegg til rollene som er tilgjengelige for egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller (avspilling) ] ( f3: Egendefinerte kontroller (avspilling) ) og kontrollene de kan tilordnes til.

Nylig tilpassede kontroller

[ DISP-knapp ] er lagt til listen over kontroller som kan tilpasses.

Nye roller

Punkt

Beskrivelse

N

[ Filtrert avspilling (velg kriterier) ]

Trykk på kontrollen for å hoppe til [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.

O

[ Start serieavspilling ]

Ved å trykke på kontrollen når et bilde fra en serie vises på full skjerm starter automatisk avspilling av de gjenværende bildene. Avspillingen stopper når kontrollen slippes ( Håndtering av serier som grupper ).

M

[ Visning av syklusinformasjon ]

Trykk på kontrollen for å bla gjennom bildeinformasjonsvisningen under avspilling på full skjerm. De tilgjengelige sidene kan velges ved å bruke [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

P

[ Fortsett opptak ]

Trykk på kontrollen for å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptaksmodus.