[ Visningsalternativer for avspilling ] ( Visningsalternativer for avspilling ) kan nå brukes til å legge til [ Filinfo ] på bildeinfosidene som er tilgjengelige under avspilling på full skjerm.

  • Siden [ Filinfo ] inneholder følgende elementer:

1

Talememo-indikator

2

Beskytt status

3

Retusjeringsindikator

4

Last opp merking

5

IPTC forhåndsinnstilt indikator

6

Fokuspunkt 1

7

Rammenummer/totalt antall rammer

8

Første bilde i serie/totalt antall bilder i serie 2

9

Vurdering

  1. Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

  2. Vises på det første bildet i hver serie når [ Mark first shot in series ] er valgt for [ Playback display options ] i avspillingsmenyen ( Identifisere det første bildet i hver serie ).