[ Avspillingsvisningsalternativer ] ( Avspillingsvisningsalternativer ) kan nå brukes til å legge til [ Filinfo ] på bildeinfosidene som er tilgjengelige under avspilling på full skjerm.

  • Siden [ Filinfo ] inneholder følgende elementer:

1

Talememo-indikator

2

Beskytt status

3

Retusjeringsindikator

4

Last opp merking

5

IPTC forhåndsinnstilt indikator

6

Fokuspunkt *

7

Rammenummer/totalt antall rammer

8

Vurdering

  • Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.