For å se oppsettmenyen, velg kategorien B i kameramenyene.

Oppsettmenyen inneholder følgende elementer:

Punkt

0

[ Formater minnekort ]

Formater minnekort

[ Språk ]

Språk

[ Tidssone og dato ]

Tidssone og dato

[ Skjermens lysstyrke ]

Overvåk lysstyrke

[ Overvåk fargebalansen ]

Overvåk fargebalansen

[ Lysstyrke i søkeren ]

Søkerlysstyrke

[ Fargebalanse i søkeren ]

Søker fargebalanse

[ Finder-visningsstørrelse (bilde Lv) ]

Finder Display Size (Foto Lv)

[ Begrens skjermmodusvalg ]

Begrens skjermmodusvalg

[ Automatisk roter infovisning ]

Auto Roter Info Display

[ AF finjusteringsalternativer ]

AF-finjusteringsalternativer

[ Ikke-CPU-objektivdata ]

Ikke-CPU-objektivdata

[ Lagre fokusposisjon ]

Lagre fokusposisjon

[ Automatisk temperaturutkobling ]

Automatisk temperaturutkobling

[ Sensorskjoldadferd ved avslåing ]

Sensorskjoldatferd ved strøm av

[ Rens bildesensor ]

Rengjør bildesensor

[ Image Dust Off ref bilde ]

Bilde Dust Off Ref Foto

[ Pixel mapping ]

Pixel Mapping

[ Bildekommentar ]

Bildekommentar

[ Opphavsrettsinformasjon ]

Informasjon om opphavsrett

[ IPTC ]

IPTC

[ Alternativer for talememo ]

Alternativer for talememo

[ Kameralyder ]

Kameralyder

[ Stille modus ]

Stillemodus

[ Berøringskontroller ]

Trykk på kontroller

[ HDMI ]

HDMI

[ USB-tilkoblingsprioritet ]

USB-tilkoblingsprioritet

[ Stedsdata (innebygd) ]

Posisjonsdata (innebygd)

[ Alternativer for trådløs fjernkontroll (WR) ]

Alternativer for trådløs fjernkontroll (WR).

[ Tilordne fjernkontroll (WR) Fn-knapp ]

Tilordne Fn-knapp for fjernkontroll (WR).

[ Samsvarsmerking ]

Samsvarsmerking

[ Batteriinformasjon ]

Batteriinformasjon

[ USB strømforsyning ]

USB-strømforsyning

[ Energisparing (fotomodus) ]

Energisparing (fotomodus)

[ Tom utløserlås ]

Spor tom Utløserlås

[ Lagre/last menyinnstillinger ]

Lagre/last menyinnstillinger

[ Tilbakestill alle innstillinger ]

Tilbakestill alle innstillinger

[ Fastvareversjon ]

Fastvareversjon

Se også

"Standardinnstillinger for oppsettmeny" ( standardinnstillinger for oppsettmeny )