1. Monter en blitsenhet på kameraets tilbehørssko.

    Se dokumentasjonen som følger med hver blits for informasjon om montering av enheten på kameraet.

  2. Slå på kameraet og blitsen.

    Blitsen vil begynne å lade; blitsklar-indikatoren ( c ) vises i opptaksdisplayet når ladingen er fullført.

  3. Velg blitskontrollmodus ( blitskontrollmodus ) og blitsmodus ( blitsmodus ).

  4. Juster lukkerhastighet og blenderåpning.

  5. Ta bilder.

Lukkerhastighet

Lukkerhastigheten kan stilles inn som følger når en valgfri blitsenhet brukes:

Fotograferingsmodus

Lukkerhastighet

P , A

Stilles inn automatisk av kamera ( 1 / 200 s– 1 / 60 s) *

S

1 / 200 s–30 s

M

1 / 200 s–30 s, Bulb , Time

  • Lukkerhastigheten kan stilles inn så lavt som 30 s hvis sakte synkronisering, sakte synkronisering med bakre gardin eller sakte synkronisering med reduksjon av røde øyne er valgt for blitsmodus.

Forsiktig: Tredjeparts blitsenheter

Kameraet kan ikke brukes med blitsenheter som vil påføre spenninger over 250 V på kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Bruk av slike blitsenheter kan ikke bare forstyrre normal drift av kameraet, men også skade blitssynkroniseringskretsene til kameraet og/eller blitsen.

i-TTL blitskontroll

Når en valgfri blitsenhet som støtter Nikon Creative Lighting System er koblet til og satt til TTL, bruker kameraet monitorforblitser for balansert eller standard "i-TTL utfyllingsblits"-blitskontroll. i-TTL-blitskontroll er ikke tilgjengelig med blitsenheter som ikke støtter Nikon Creative Lighting System. Kameraet støtter følgende typer i-TTL-blitskontroll:

Blitskontroll

Beskrivelse

i-TTL balansert utfyllingsblits

Kameraet bruker "i-TTL balansert utfyllingsblits"-blitskontroll for en naturlig balanse mellom hovedmotivet og omgivende bakgrunnsbelysning. Etter at utløserknappen er trykket ned og rett før hovedblitsen, avgir blitsenheten en serie forhåndsblitser på skjermen som kameraet bruker for å optimalisere blitseffekten for en balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnsbelysningen.

Standard i-TTL utfyllingsblits

Blitseffekten justeres for å bringe belysningen i rammen til et standardnivå; lysstyrken på bakgrunnen tas ikke med i betraktningen. Anbefales for bilder der hovedmotivet fremheves på bekostning av bakgrunnsdetaljer, eller når eksponeringskompensasjon brukes.

  • Standard i-TTL utfyllingsblits aktiveres automatisk når [ Spot metering ] er valgt.

Synkroniseringsterminalen

En synkroniseringskabel kan kobles til synkroniseringsterminalen (som har en JIS-B låsemutter) etter behov. Ikke koble til en annen blitsenhet via en synkroniseringskabel når du utfører bakre gardinsynkroniseringsblitsfotografering med en blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko.