Bruk [ Videofiltype ] i videoopptaksmenyen for å velge videofiltype.

 • Du kan velge mellom formatene NEV, MOV og MP4.

Alternativ

Beskrivelse

YCbCr/Bayer

[ N-RAW 12-bit (NEV) ]

Dette alternativet forutsetter at opptakene senere vil gjennomgå RAW-behandling og redigering ved hjelp av et profesjonelt høyytelses datasystem av typen som vanligvis brukes for redigering av video ( RAW Video ).

 • Kameraet tar samtidig opp en H.264 8-bits MP4-video (proxy-video) med en rammestørrelse på 1920 × 1080 for avspilling på kameraet.

 • Du kan velge mellom to tonemoduser: [ SDR ] og [ N-Log ].

 • Kvaliteten kan justeres ved å bruke [ Videokvalitet (N-RAW) ]-elementet i videoopptaksmenyen.

 • Lyd er tatt opp i lineært PCM-format.

Bayer

[ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ]

Dette alternativet forutsetter at opptakene senere vil gjennomgå RAW-behandling og redigering ved hjelp av et profesjonelt høyytelses datasystem av typen som vanligvis brukes for redigering av video ( RAW Video ).

 • Kameraet tar samtidig opp en H.264 8-bits MP4-video (proxy-video) med en rammestørrelse på 1920 × 1080 for avspilling på kameraet.

 • Du kan velge mellom to tonemoduser: [ SDR ] og [ N-Log ].

 • Lyd er tatt opp i lineært PCM-format.

Bayer

[ ProRes 422 HQ 10-biters (MOV) ]

Velg for opptak som skal redigeres etter produksjon.

 • Du kan velge mellom to tonemoduser: [ SDR ] og [ N-Log ].

 • Opptak er tatt opp med All-I intra-frame komprimering.

 • Lyd er tatt opp i lineært PCM-format.

YCbCr (4:2:2)

[ H.265 10-bit (MOV) ]

Dette alternativet forutsetter at opptakene senere vil gjennomgå redigering ved hjelp av et profesjonelt høyytelses datasystem av typen som vanligvis brukes til å redigere video.

 • Du kan velge mellom tre tonemoduser: [ SDR ], [ HLG ] og [ N-Log ].

 • Opptak er tatt opp med lang GOP inter-frame komprimering.

 • Lyd er tatt opp i lineært PCM-format.

YCbCr (4:2:0)

[ H.265 8-bit (MOV) ]

Dette formatet gir overlegen komprimering.

 • Opptak er tatt opp med lang GOP inter-frame komprimering.

 • Lyd er tatt opp i lineært PCM-format.

[ H.264 8-bit (MP4) ]

En bredt støttet filtype.

 • Opptak er tatt opp med lang GOP inter-frame komprimering.

 • Lyd er tatt opp i AAC-format.

Tonemodus

For å velge tonemodus, uthev [ N-RAW 12-bit (NEV) ], [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ], [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] eller [ H.265 10-biter bit (MOV) ] og trykk på 2 .

 • Videoer tatt med [ H.265 8-bit (MOV) ] og [ H.264 8-bit (MP4) ] bruker [ SDR ]; tonemodusvalg er ikke tilgjengelig.

Alternativ

Beskrivelse

[ SDR ]

Denne modusen støtter et normalt lysstyrkeområde (dynamisk område).

[ HLG ]

Denne modusen støtter HDR (høyt dynamisk område; opptak av HLG-video ). Den har et bredere dynamisk område enn SDR.

 • Den er kun tilgjengelig når [ H.265 10-bit (MOV) ] er valgt for [ Videofiltype ].

[ N-Log ]

Denne modusen bruker Nikons unike loggkurve. Velg for bilder med et bredt dynamisk område. 3D LUT-er for bruk med N-Log-kurver kan brukes etter produksjon for bilder som vises vakkert på skjermer som støtter Rec. 709 ( Ta opp N-Log-video ).

Farge rom

Fargerommene for videoer tatt opp med [ H.265 10-bit (MOV) ], [ H.265 8-bit (MOV) ] eller [ H.264 8-bit (MP4) ] valgt for [ Videofiltype ] er som følger:

 • [ SDR ]: BT.709

 • [ HLG ]: BT.2100

 • [ N-Log ]: BT.2020