Du har nå muligheten til å utføre en fullformatering på kompatible CFexpress-minnekort ved å bruke [ Formater minnekort ] i oppsettmenyen ( Formater minnekort ).

  • Ved å utføre et fullformat slettes data fra alle områder av kortet. Utfør et fullformat for å sikre at alle data blir slettet, eller hvis du merker et fall i hastigheten som data leses fra eller skrives til kortet med.

Utføre et fullformat

Hvis du velger et spor som inneholder et kompatibelt minnekort for formatering med [ Formater minnekort ] i oppsettmenyen, vises en dialogboks som ber deg velge en formateringstype.

  • Velg [ Yes (full format) ] og velg deretter [ Yes ] når du blir bedt om å fullformatere CFexpress-minnekortet.

  • For å formatere kortet med den eksisterende formateringsmetoden, velg [ Ja (hurtigformatering) ].

  • Du vil også bli presentert med full- og hurtigformateringsalternativer etter å ha trykket på knappene O ( Q ) og S ( Q ) i to sekunder.

Forsiktig: Fullformat
  • Et fullformat tar lengre tid enn et hurtigformat.

  • Ikke slå av kameraet eller ta ut CFexpress-minnekortet før meldingen [ Formaterer minnekort. ] forsvinner fra skjermen.

"Quick Format" versus "Full Format"

Et raskt format overskriver bare filsysteminformasjonen, og lar de faktiske fildataene være intakte. I motsetning til dette sletter all data ved å utføre et fullformatering på et CFexpress-minnekort. Vi anbefaler å fullformatere CFexpress-minnekort før overføring av eierskap eller avhending.