Ekstern blitskontroll levert via radiosignaler fra en WR-R11a eller WR-R10 koblet til kameraet kalles "radio Advanced Wireless Lighting", eller "radio AWL". Radio AWL er tilgjengelig med SB-5000 blitsenheter.

Etablere en trådløs tilkobling

Før du bruker radio AWL, etablere en trådløs forbindelse mellom WR-R11a eller WR-R10 og de eksterne blitsenhetene.

WR-R10 trådløs fjernkontroll
 • En WR-A10-adapter kreves når du bruker WR-R10.

 • Sørg for å oppdatere fastvaren for den valgfrie trådløse fjernkontrollen WR-R10 til versjon 3.0 eller nyere før du bruker radio AWL. Informasjon om hvordan du utfører fastvareoppdateringer er tilgjengelig via Nikon-nettstedet for ditt land eller din region.

 1. C : Koble til WR-R11a/WR-R10.

  For mer informasjon, se dokumentasjonen som følger med WR-R11a/WR-R10.

 2. C : Velg [ Radio AWL ] for [ Blitskontroll ] > [ Alternativer for trådløs blits ] i fotoopptaksmenyen.
 3. C : Velg en kanal for WR-R11a/WR-R10.

  Sett kanalvelgeren WR-R11a/WR-R10 til ønsket kanal.

 4. C : Velg en koblingsmodus for WR-R11a/WR-R10.

  Velg [ Alternativer for trådløs fjernkontroll (WR) ] > [ Link mode ] i kameraoppsettmenyen og velg blant følgende alternativer:

  Alternativ

  Beskrivelse

  [ Paring ]

  Kameraet kobles kun til enheter som det tidligere har blitt paret med.

  • Siden kameraet ikke vil kommunisere med enheter som det ikke er paret med, kan dette alternativet brukes til å forhindre signalforstyrrelser fra andre enheter i nærheten.

  • Gitt at hver enhet må pares separat, anbefales imidlertid PIN-kode når du kobler til et stort antall enheter.

  [ PIN ]

  Kommunikasjon deles mellom alle enheter med samme firesifrede PIN-kode.

  • Dette alternativet er et godt valg for fotografering med et stort antall eksterne enheter.

  • Hvis det er flere kameraer tilstede som deler samme PIN-kode, vil blitsenhetene være under enekontroll av kameraet som kobles til først, og forhindrer at alle andre kameraer kobles til (lysdiodene på WR-R11a/WR-R10-enhetene som er koblet til berørte kameraer vil blinke).

 5. f : Etabler en trådløs forbindelse mellom WR-R11a/WR-R10 og de eksterne blitsenhetene.

  • Sett de eksterne enhetene til radio AWL fjernkontrollmodus.

  • Still inn fjernenhetene til kanalen du valgte for WR-R11a/WR-R10 i trinn 3.

  • Par hver av de eksterne enhetene med WR-R11a/WR-R10 i henhold til alternativet valgt i trinn 4:

   • [ Paring ]: Start sammenkobling på den eksterne enheten og trykk på WR-R11a/WR-R10 sammenkoblingsknappen. Sammenkoblingen er fullført når LINK-lampene på WR-R11a/WR-R10 og blitsenheten blinker oransje og grønt. Når en tilkobling er opprettet, vil LINK-lampen på den eksterne blitsen lyse grønt.

   • [ PIN ]: Bruk kontrollene på den eksterne blitsen til å angi PIN-koden du valgte i forrige trinn. Sammenkoblingen begynner når PIN-koden er angitt. Når en tilkobling er opprettet, vil LINK-lampen på den eksterne blitsen lyse grønt.

 6. f : Gjenta trinn 5 for de gjenværende eksterne enhetene.

 7. f : Bekreft at de blitsklare lysene for alle blitsenheter lyser.

  I radio AWL vil blitsklar-indikatoren lyse i kameraets opptaksskjerm når alle blitsenheter er klare.

Oppføring av eksterne flash-enheter

For å se blitsenhetene som for øyeblikket styres med radio AWL, velg [ Blitskontroll ] > [ Radiofjernblitsinfo ] i kameraets fotoopptaksmeny.

 • Identifikatoren (navnet på den eksterne blitsen) for hver enhet kan endres ved hjelp av blitsenhetens kontroller.

  1

  Tilkoblet blitsenhet

  2

  Gruppe

  3

  Flash-klar indikator

Kobler til på nytt

Så lenge kanalen, koblingsmodusen og andre innstillinger forblir de samme, vil WR-R11a/WR-R10 automatisk koble til tidligere sammenkoblede blitsenheter når fjernmodus er valgt på blitsenheten, og trinn 3–6 kan utelates . Blitsenhetens LINK-lampe lyser grønt når en tilkobling er opprettet.

Ekstern blitsfotografering

Innstillingene justeres med [ Blitskontroll ] > [ Ekstern blitskontroll ] i fotoopptaksmenyen. Velg en ekstern blitskontrollmodus og ta bilder som beskrevet nedenfor.

Gruppe Flash

Velg dette elementet hvis du vil justere innstillingene separat for blitsenhetene i hver gruppe.

 1. C : Velg [ Gruppeblits ] for [ Blitskontroll ] > [ Ekstern blitskontroll ].
 2. C : Marker [ Gruppeblitsalternativer ] i [ Blitskontroll ]-skjermen og trykk på 2 .
 3. C : Velg en blitskontrollmodus og blitsnivå.
  • Velg en blitskontrollmodus og blitsnivå for blitsenhetene i hver gruppe.

  • Følgende alternativer er tilgjengelige:

   Alternativ

   Beskrivelse

   TTL

   i-TTL blitskontroll.

   qEN

   Automatisk blenderåpning. Kun tilgjengelig med kompatible blitsenheter.

   M

   Velg blitsnivået manuelt.

   ––
   (av)

   Fjernenhetene avfyrer ikke. [ Komp. ] kan ikke justeres.

 4. f : Grupper de eksterne blitsenhetene.

  • Velg en gruppe (A–F) for hver av de eksterne blitsenhetene.

  • Hovedblitsen kan kontrollere opptil 18 blitsenheter i alle kombinasjoner.

 5. C / f : Komponer bildet og ordne blitsenhetene.

  • Se dokumentasjonen som følger med blitsenhetene for mer informasjon.

  • Prøvefyr enhetene og bekreft at de fungerer normalt. For å testanne enhetene, bruk [ Testblits ]-elementet i i -menyen, som kan legges til menyen ved å bruke Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

 6. C : Ta bildet.

Flash info

Alternativer for gruppeblits kan vises ved å bruke elementet [ Flash info ] i i -menyen, som kan legges til menyen ved å bruke Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

Rask trådløs kontroll

Velg dette elementet for å kontrollere den relative balansen mellom de eksterne blitsenhetene i gruppe A og B og justere blitseffekten for gruppe C. Lydstyrken for gruppe C justeres manuelt.

 1. C : Velg [ Rask trådløs kontroll ] for [ Blitskontroll ] > [ Ekstern blitskontroll ].
 2. C : Marker [ Alternativer for hurtig trådløs kontroll ] i [ Blitskontroll ]-skjermen og trykk på 2 .
 3. C : Juster innstillinger for rask trådløs kontroll.

  • Velg balansen mellom gruppe A og B.

  • Juster blitskompensasjon for gruppe A og B.

  • Juster innstillinger for gruppe C:

   • Velg [ M ] for å aktivere eller [ –– ] for å deaktivere enhetene i gruppe C.

   • Når [ M ] er valgt, vil enhetene i gruppe C avfyres på den valgte utgangen.

 4. f : Grupper de eksterne blitsenhetene.

  • Velg en gruppe (A, B eller C).

  • Hovedblitsen kan kontrollere opptil 18 blitsenheter i alle kombinasjoner.

 5. C / f : Komponer bildet og ordne blitsenhetene.

  • Se dokumentasjonen som følger med blitsenhetene for mer informasjon.

  • Prøvefyr enhetene og bekreft at de fungerer normalt. For å testanne enhetene, bruk elementet [ Testblits ] i i -menyen, som kan legges til menyen ved å bruke Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

 6. C : Ta bildet.

Flash info

Raske innstillinger for trådløs kontroll kan vises ved hjelp av elementet [ Flash info ] i i -menyen, som kan legges til menyen ved å bruke Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

Gjenta fjernkontroll

Blitsenhetene utløses gjentatte ganger mens lukkeren er åpen, og produserer en flereksponeringseffekt.

 1. C : Velg [ Remote repeating ] for [ Blitskontroll ] > [ Ekstern blitskontroll ].
 2. C : Marker [ Remote repeating options ] i [ Blitskontroll ]-skjermen og trykk på 2 .
 3. C : Juster alternativer for fjernrepetisjon.

  • Juster "utgang", "tider" og "frekvens".

  • Aktiver eller deaktiver valgte grupper.

   • Velg [ ON ] for å aktivere eller [ –– ] for å deaktivere den valgte gruppen.

 4. f : Grupper de eksterne blitsenhetene.

  • Velg en gruppe (A–F) for hver av de eksterne blitsenhetene.

  • Hovedblitsen kan kontrollere opptil 18 blitsenheter i alle kombinasjoner.

 5. C / f : Komponer bildet og ordne blitsenhetene.

  • Se dokumentasjonen som følger med blitsenhetene for mer informasjon.

  • Prøvefyr enhetene og bekreft at de fungerer normalt. For å testanne enhetene, bruk elementet [ Testblits ] i i -menyen, som kan legges til menyen ved å bruke Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

 6. C : Ta bildet.

Flash info

Alternativer for ekstern repetering kan vises ved å bruke elementet [ Flash info ] i i -menyen, som kan legges til menyen ved å bruke Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

Legge til en skomontert blitsenhet

Radiostyrte blitsenheter ( Radio AWL ) kan kombineres med en av følgende blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko:

 • SB-5000: Før du fester blitsen, sett den til radiostyrt hovedblitsmodus (et d -ikon vil vises øverst til venstre på skjermen) og velg gruppe- eller fjernkontroll med gjentatt blits. Når enheten er koblet til, kan innstillingene justeres fra kameramenyene eller ved å bruke kontrollene på SB-5000. Når det gjelder kameramenyene, bruk alternativene som er oppført under [ Gruppeblitsalternativer ] > [ Masterblits ] eller under [ M ] i [ Remote repeating options ]-skjermen.

 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurer blitsen for frittstående bruk. Bruk kontrollene på blitsenheten for å justere blitsinnstillingene.

 • SB-500, SB-400, SB-300: Monter enheten på kameraet. Juster innstillingene ved å bruke [ Gruppeblitsalternativer ] > [ Masterblits ]-elementet i kameramenyene.