Elementet [ Rotate tall ] i avspillingsmenyen har fått nytt navn til [ Auto-rotate pictures ]. Når [ ] er valgt, vil skjermene på skjermen og søkeren rotere for å matche kameraretningen under avspilling.

  • Når [ ON ] er valgt for [ Auto rotate info display ] i oppsettmenyen, vil ikonene i avspillingsskjermen også rotere for å matche kameraretningen.