Se denne delen for informasjon om feil som involverer trådløse LAN- og Ethernet-tilkoblinger.

  • For informasjon om Wireless Transmitter Utility, se verktøyets elektroniske hjelp.

Problemer og løsninger

Løsninger på noen vanlige problemer er oppført nedenfor.

Problem

Løsning

  • Kameraet viser en trådløs feil.

  • Kameraet viser en TCP/IP-feil.

  • Kameraet viser en FTP-feil.

Tilkoblingsinnstillinger krever justering. Sjekk innstillingene for den trådløse ruteren, FTP-serveren eller vertsdatamaskinen og juster kamerainnstillingene på riktig måte ( trådløst LAN , trådløst LAN ).

Sjekk feilkoden, hvis noen. For mer informasjon, se "Feilkoder" ( Feilkoder ).

"Kobler til datamaskin" fjernes ikke fra kameraskjermen.

Sjekk brannmurinnstillinger ( Brannmurinnstillinger , Brannmurinnstillinger ).

Kameraet viser meldingen "Ethernet-kabel er ikke tilkoblet".

Koble til en Ethernet-kabel eller velg [ AV ] for [ Kablet LAN ] ( Ethernet-tilkoblinger , Ethernet , Kablet LAN ).

Kameraet viser feilmeldingen "ingen minnekort".

Minnekortet er satt inn feil eller ikke i det hele tatt. Kontroller at kortet er satt inn riktig ( Sette inn minnekort ).

Opplastingen blir avbrutt og kan ikke gjenopptas.

Opplastingen fortsetter hvis kameraet slås av og deretter på igjen ( tap av signal ).

Forbindelsen er upålitelig.

Hvis kameraet er tilkoblet i infrastrukturmodus, sjekk at ruteren er satt til en kanal mellom 1 og 8 ( Koble til datamaskin , Koble til FTP-server ).

Feilkoder

Følgende meldinger og feilkoder kan vises hvis det oppstår en feil mens kameraet er koblet til en FTP-server via Ethernet eller trådløst LAN.

[ Trådløs feil. ]

Feil kode

Løsning

Err. 11

Bekreft at enheten du prøver å koble til er på.

Sjekk SSID ( Koble til FTP-server ).

Err. 12

Bekreft at du bruker riktig passord for valgt SSID.

Bekreft at du bruker riktig autentiseringsmetode ( Koble til FTP-server ).

Err. 1. 3

Bekreft at enheten du prøver å koble til er på.

Slå kameraet av og på igjen.

Err. 1F

Slå kameraet av og på igjen.

[ TCP/IP-feil. ]

Feil kode

Løsning

Err. 21

Kontroller at TCP/IP-adressen og subnettmasken er riktige ( Koble til FTP-server ).

Err. 22

Duplisert TCP/IP-adresse. Velg en annen adresse ( Koble til FTP-server ).

[ PTP/IP-feil. ]

Feil kode

Løsning

Err. 41

Slå kameraet av og på igjen.

[ FTP-feil. ]

Feil kode

Løsning

Err. 31

Sjekk at FTP-serveradressen er riktig ( Koble til FTP-server ).

Err. 32

Sjekk at påloggingsnavnet og passordet er riktig ( Koble til FTP-server ).

Err. 34

Sjekk at destinasjonsmappen er riktig ( Koble til FTP-server ).

Err. 35

Bekreft at målmappen ikke er skrivebeskyttet.

Err. 36

Sjekk DNS ( Koble til FTP-server ).

Err. 37

Sjekk brannmurinnstillingene ( Brannmurinnstillinger ).

Sjekk PASV-modusinnstillinger ( Koble til FTP-server ).

Err. 3F

Slå kameraet av og på igjen.