Slå på kameraet, velg et språk og still klokken. Før du bruker kameraet for første gang, følg trinnene nedenfor for å velge språk og tidssone og stille inn klokken slik at riktig klokkeslett og dato tas opp med alle bildene du tar.

 1. Trykk på G , og uthev [ Språk ] i oppsettmenyen og trykk på 2 .

  For informasjon om bruk av menyene, se "Bruke menyene" ( Bruke menyene ).

 2. Velg et språk.

  Trykk på 1 eller 3 for å utheve ønsket språk og trykk på J (språkene som er tilgjengelige varierer med landet eller regionen der kameraet opprinnelig ble kjøpt).

 3. Uthev [ Tidssone og dato ] og trykk på 2 .
 4. Velg en tidssone.
  • Velg [ Tidssone ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Displayet viser valgte byer i den valgte sonen og forskjellen mellom tiden i den valgte sonen og UTC.

  • Marker en tidssone i [ Tidssone ]-skjermen og trykk på J

 5. Slå sommertid på eller av.
  • Velg [ Sommertid ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Velg [ ON ] (sommertid på) eller [ OFF ] (sommertid av).

  • Velger du [ ] går klokken én time fremover; for å angre effekten, velg [ OFF ].

 6. Still klokken.
  • Velg [ Dato og klokkeslett ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Trykk på J etter å ha brukt multivelgeren for å stille klokken til dato og klokkeslett i den valgte tidssonen i [ Date and time ]-skjermen (merk at kameraet bruker en 24-timers klokke).

 7. Velg et datoformat.
  • Velg [ Datoformat ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Marker ønsket dato (år, måned og dag) visningsrekkefølge og trykk på J .

 8. Gå ut av menyene.

  Trykk lett utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

t -ikonet

Et blinkende t -ikon i opptaksdisplayet indikerer at kameraklokken er tilbakestilt. Datoen og klokkeslettet som ble tatt opp med nye bilder vil ikke være korrekte; bruk alternativet [ Tidssone og dato ] > [ Dato og klokkeslett ] i oppsettmenyen for å stille klokken til riktig klokkeslett og dato. Kameraklokken drives av et uavhengig klokkebatteri. Klokkebatteriet lades når hovedbatteriet er satt inn i kameraet. Det tar ca. 2 dager å lade. Når den er ladet, vil den drive klokken i omtrent en måned.