Hovedkameraets opptaksskjerm for synkronisert utløsning ( Synchronized Release ) viser nå antall eksterne kameraer som er tilkoblet.

  • Ved tilkoblingsfeil for eksternt kamera vil tallet bli rødt og i stedet vise antall eksterne kameraer som ikke klarte å koble til.