Bildeinformasjon legges over bilder som vises i fullskjermsavspilling. Trykk på 1 , 3 eller DISP -knappen for å bla gjennom bildeinformasjonen som vist nedenfor.

1

Filinformasjon

2

Eksponeringsdata *

3

Fremhev skjerm *

4

RGB-histogram *

5

Opptaksdata *

6

Oversiktsdata *

7

Ingen (kun bilde) *

 • Vises bare hvis det tilsvarende alternativet er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

Filinformasjon

1

Talememo-indikator ( talememoer )

2

Beskyttelsesstatus ( Beskytter bilder fra sletting )

3

Retusjeringsindikator ( Opprette retusjerte kopier )

4

Last opp merking ( Velge bilder for opplasting )

5

IPTC forhåndsinnstilt indikator ( IPTC )

6

Fokuspunkt * ( valg av fokuspunkt)

7

Rammenummer/totalt antall rammer

8

Bildekvalitet ( Justere bildekvalitet )

9

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse )

10

Bildeområde ( justering av bildeområdeinnstillinger )

11

Tidspunkt for opptak ( tidssone og dato )

12

Dato for opptak ( tidssone og dato )

1. 3

Nåværende kortspor

14

Vurdering ( Rangering Bilder )

15

Mappenavn ( Storage Folder )

16

Filnavn ( filnavn )

 • Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

Eksponeringsdata

1

Nåværende kortspor

2

Mappenummer – rammenummer ( Storage Folder )

3

Fotograferingsmodus (Velge en fotograferingsmodus )

4

Lukkerhastighet ( S (lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

5

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

6

Eksponeringskompensasjonsverdi ( Exposure Compensation )

7

ISO-følsomhet * ( ISO-følsomhet )

 • Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

Marker Display

1

Høydepunkter (områder som kan være overeksponert) blinker i displayet.

RGB-histogram

1

Hvitbalanse ( Hvitbalanse )

Fargetemperatur ( Velge en fargetemperatur )

Forhåndsinnstilt manuell ( forhåndsinnstilt manuell )

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

2

Histogram (RGB-kanal)

3

Histogram (rød kanal)

4

Histogram (grønn kanal)

5

Histogram (blå kanal)

Avspillingszoom

For å zoome inn på bildet i histogramvisningen, trykk X . Histogrammet vil bli oppdatert for å vise kun dataene for den delen av bildet som er synlig på skjermen. Bruk multivelgeren til å bla til områder av rammen som ikke er synlige på skjermen. Trykk på W ( Q ) for å zoome ut.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Piksellysstyrke (tone) plottes på den horisontale aksen og antall piksler på den vertikale aksen.

 • Hvis bildet inneholder objekter med et bredt spekter av lysstyrker, vil fordelingen av toner være relativt jevn.

 • Hvis bildet er mørkt, vil fordelingen flyttes til venstre.

 • Hvis bildet er lyst, vil fordelingen flyttes til høyre.

Økende eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen av toner til høyre, mens redusert eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen til venstre. Histogrammer kan gi en grov ide om total eksponering når sterkt omgivelseslys gjør det vanskelig å se bilder på skjermen.

Histogramdisplayet
 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.

 • Kamerahistogrammer kan avvike fra de som vises i bildebehandlingsapplikasjoner. Bruk dem som en guide til faktisk tonefordeling.

Skytedata

Se innstillingene som var gjeldende på det tidspunktet bildet ble tatt. Opptaksdatalisten har flere sider, som kan vises ved å trykke 1 eller 3 . Informasjonen som vises kan velges ved å bruke [ Avspillingsvisningsalternativer ] > [ Detaljerte opptaksdata ] i avspillingsmenyen.

Grunnleggende opptaksdata

1

Måling ( Metering )

Lukkerhastighet ( S (lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

2

Fotograferingsmodus (Velge en fotograferingsmodus )

ISO-følsomhet 1 ( ISO-følsomhet )

3

Eksponeringskompensasjonsverdi ( Exposure Compensation )

Optimal eksponeringsjustering 2 ( b6: Finjuster Optimal Exposure )

4

Brennvidde

5

Linsedata

6

Fokusmodus (fokusmodus)

AF-områdemodus ( AF-områdemodus )

7

Vibrasjonsreduksjon ( Vibrasjonsreduksjon )

8

Hvitbalanse 3 ( Hvitbalanse )

9

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

10

Fargerom ( Fargerom )

11

Navn på kamera

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

 2. Vises hvis egendefinert innstilling b6 [ Finjuster optimal eksponering ] er satt til en annen verdi enn null.

 3. Inkluderer også fargetemperaturen for bilder tatt med 4 [ Auto ] eller D [ Naturlig lys auto ].

Flash-data

Blitsdata vises kun for bilder tatt med valgfrie blitsenheter ( blitsfotografering , ekstern blitsfotografering).

1

Flash type

2

Fjernkontroll for blits

3

Blitsmodus (blitsmoduser)

4

Blitskontrollmodus ( blitskontrollmodus )

Blitskompensasjon ( blitskompensasjon )

Bildekontroll/HLG-data

Elementene som vises varierer med bildekontrollen som var aktiv da bildet ble tatt. Displayet for HLG-videoer viser alternativene som er valgt for [ HLG-kvalitet ] i videoopptaksmenyen.

1

Bildekontroll ( bildekontroller )

HLG kvalitet ( HLG kvalitet )

Andre opptaksdata

1

Høy ISO NR ( Høy ISO NR )

Støyreduksjon med lang eksponering ( Long Exposure NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR-styrke ( HDR-overlegg )

4

Vignettkontroll ( Vignettekontroll )

5

Historikk over retusjeringer laget med [ Retusjere ]-alternativet i avspilling i -menyen ( Opprette retusjerte kopier ). Endringene er oppført i rekkefølgen som er brukt.

6

Bildekommentar ( Bildekommentar )

Opphavsrettsinformasjon vises bare hvis den er tatt opp med [ Copyright informasjon ]-elementet i oppsettmenyen på det tidspunktet bildet ble tatt.

1

Fotograf ( opphavsrettsinformasjon )

2

Opphavsrettsinnehaver ( Opphavsrettsinformasjon )

Stedsdata

Plasseringsdata vises bare hvis de var innebygd i bildet på tidspunktet det ble tatt.

1

Breddegrad

2

Lengdegrad

3

Høyde

4

Universal Coordinated Time (UTC)

IPTC-data

1

Bildetekst

2

Hendelses-ID

3

Overskrift

4

Objektnavn

5

By

6

Stat

7

Land

8

Kategori

9

Supp. Katt.
(Tilleggskategorier)

10

Byline

11

Byline tittel

12

Forfatter/redaktør

1. 3

Kreditt

14

Kilde

Oversikt

1

Rammenummer/totalt antall rammer

2

Navn på kamera

3

Histogram ( Histograms )

4

Bildekvalitet ( Justere bildekvalitet )

5

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse )

6

Bildeområde ( justering av bildeområdeinnstillinger )

7

Filnavn ( filnavn )

8

Tidspunkt for opptak ( tidssone og dato )

9

Dato for opptak ( tidssone og dato )

10

Nåværende kortspor

11

Mappenavn ( Storage Folder )

12

Vurdering ( Rangering Bilder )

1

Talememo-indikator ( talememoer )

2

Beskyttelsesstatus ( Beskytter bilder mot sletting )

3

Retusjeringsindikator ( Opprette retusjerte kopier )

4

Last opp merking ( Velge bilder for opplasting )

5

IPTC forhåndsinnstilt indikator ( IPTC )

6

Stedsdataindikator ( Stedsdata )

7

Bildekommentarindikator ( Bildekommentar )

8

Måling ( Metering )

9

Fotograferingsmodus (Velge en fotograferingsmodus )

10

Lukkerhastighet ( S (lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

11

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

12

ISO-følsomhet 1 ( ISO-følsomhet )

1. 3

Brennvidde

14

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

15

Bildekontroll ( bildekontroller )

16

Fargerom ( Fargerom )

17

Blitsmodus 2 (blitsmoduser)

18

Hvitbalanse ( Hvitbalanse )

Fargetemperatur ( Velge en fargetemperatur )

Forhåndsinnstilt manuell ( forhåndsinnstilt manuell )

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

19

Blitskompensasjon 2 ( blitskompensasjon )

Kommandomodus 2

20

Eksponeringskompensasjonsverdi ( Exposure Compensation )

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

 2. Vises bare hvis bildet ble tatt med valgfri blitsenhet ( blitsfotografering , ekstern blitsfotografering).