[ 3D-sporingsfokuspunktfarge ] er lagt til alternativene som er tilgjengelige for egendefinert innstilling a11 [ Fokuspunktvisning ] ( a11: Fokuspunktvisning ). Fargen på fokuspunktet som vises når [ 3D-sporing ] er valgt for AF-områdemodus, kan velges fra [ Hvit ] og [ Rød ].