Elementet [ Bildestørrelse ] i fotoopptaksmenyen er nå oppført under [ Bildestørrelsesinnstillinger ] sammen med to nye elementer: [ Aktiver DX-bildestørrelser ] og [ Bildestørrelse (DX) ]. Størrelsen for bilder tatt med bildeområdet [ DX (24×16) ] kan nå velges uavhengig av bilder tatt med andre bildeområder.

Punkt

Beskrivelse

[ Bildestørrelse ]

Velg størrelsen, i piksler, på bilder tatt med kameraet: [ Large ], [ Medium ] eller [ Small ].

[ Aktiver DX-bildestørrelser ]

Når [ ] er valgt for [ Aktiver DX-bildestørrelser ], kan [ Bildestørrelse (DX) ] brukes til å velge størrelsen på bilder tatt med bildeområdet [ DX (24×16) ] uavhengig av alternativet som er valgt for [ Bildestørrelse ].

[ Bildestørrelse (DX) ]