Når kameraene er koblet til nettverket ved hjelp av [ Koble til andre kameraer ] i nettverksmenyen, kan klokkene på alle kameraene i den gjeldende gruppen som er tilkoblet stilles til klokkeslettet og datoen som rapporteres av hovedkameraet. Synkronisering gjelder for alle alternativer i oppsettmenyen [ Tidssone og dato ].

 1. Koble kameraene til nettverket ved å bruke [ Koble til andre kameraer ] > [ Nettverksinnstillinger ] i nettverksmenyen.

  For mer informasjon, se "Synchronized Release" ( Synchronized Release ).

 2. På hovedkameraet velger du [ Koble til andre kameraer ], og merk deretter [ Synkroniser dato og klokkeslett ] og trykk på 2 .
  • Klokkeinnstillingene for hovedkameraet vises.

  • [ Synkroniser dato og klokkeslett ] er ikke tilgjengelig på de eksterne kameraene.

  • [ Synkroniser dato og klokkeslett ] vil ikke være tilgjengelig hvis ikke noe kamera er koblet til nettverket.

 3. Trykk J

  • Klokkene på de eksterne kameraene vil stilles til datoen og klokkeslettet som rapporteres av hovedkameraet.

  • En melding vil vises når prosessen er fullført.

  • Trykk på J igjen for å gå tilbake til [ Koble til andre kameraer ]-skjermen.