Trykk på K -knappen for å vise bilder og videoer på skjermen eller søkeren etter fotografering.

 • Trykk 4 eller 2 eller bla til venstre eller høyre for å se flere bilder.

 • Videoer er indikert med et 1 -ikon. Trykk på a -ikonet i displayet eller trykk på J -knappen for å starte avspilling.

 • For å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptaksmodus, trykk utløseren halvveis ned.

Viser videoer

Videoavspillingsskjermen og kontrollene er beskrevet nedenfor.

Videoavspillingsskjermen

Under videoavspilling viser skjermen lengden på videoen, gjeldende avspillingsposisjon og de andre indikatorene som er oppført nedenfor. Din omtrentlige posisjon i videoen kan også fastslås fra videofremdriftslinjen.

1

1 ikon

2

Lengde

3

a ikon

4

Nåværende posisjon/total lengde

5

Volum

6

Fremdriftslinje

7

Guide

Videoavspillingskontroller

Følgende operasjoner kan utføres mens avspilling pågår:

Operasjon

Beskrivelse

Pause

Trykk på 3 for å pause avspillingen.

Gjenoppta

Trykk på J -knappen for å gjenoppta avspillingen når avspillingen er satt på pause eller under tilbakespoling/fremover.

Spole tilbake/forover

Trykk 4 for å spole tilbake, 2 for å gå videre. Hastigheten øker for hvert trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×.

Start sakte filmavspilling

Trykk på 3 mens videoen er satt på pause for å starte sakte filmavspilling.

Jogg spole tilbake/forover

 • Trykk på 4 eller 2 mens videoen er satt på pause for å spole tilbake eller frem ett bilde om gangen.

 • Hold 4 eller 2 trykket for kontinuerlig tilbake- eller fremspoling.

Hopp over 10 s

Drei underkommandohjulet ett stopp for å hoppe frem eller tilbake 10 s.

Hopp over 10 bilder

Drei hovedkommandohjulet ett stopp for å hoppe 10 bilder fram eller tilbake.

Hopp til siste eller første bilde

 • Hold 4 eller 2 nede for å hoppe til henholdsvis første eller siste bilde.

 • Den første rammen er indikert med en h i øvre høyre hjørne av skjermen, den siste rammen med en i .

Zoom inn

Trykk på X for å zoome inn på gjeldende bilde mens avspillingen er satt på pause.

Juster volumet

Trykk på X for å øke volumet, W ( Q ) for å redusere.

Redigere video

For å vise video i -menyen, sett avspillingen på pause og trykk på i -knappen.

Exit

Trykk på 1 eller K for å avslutte til avspilling på full skjerm.

Fortsett skytingen

Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

Sletting av uønskede bilder

Trykk på O ( Q )-knappen for å slette gjeldende bilde. Merk at bilder ikke kan gjenopprettes når de er slettet.

 • Vis et bilde du vil slette og trykk på O ( Q )-knappen for å vise en bekreftelsesdialog. Trykk på O ( Q )-knappen igjen for å slette bildet og gå tilbake til avspilling.

 • For å avslutte uten å slette bildet, trykk på K .

Avspillingsmenyen [ Slett ]-elementet

Bruk [ Slett ] i avspillingsmenyen for å:

 • slette flere bilder,

 • slett alle bilder som er vurdert til d (kandidat for sletting),

 • slette alle bilder tatt på valgte datoer, eller

 • slette alle bilder i valgte mapper.