Elementer [ Høyfrekvent flimmerreduksjon ] er lagt til i menyene for fotografering og videoopptak. Ved å velge [ På (finjustering av lukkerhastighet) ] kan lukkerhastigheter mellom 1/8000 og 1/30 s justeres i mindre trinn, slik at hastigheter som holder flimring til et minimum kan finnes ved å se forhåndsvisningen på skjermen.

  • Høyfrekvent flimmerreduksjon er tilgjengelig i modus S og M under stillbildefotografering og i modus M under videoopptak.

  • Eksponeringsvedlikehold gjelder nå under høyfrekvent flimmerreduksjon i fotomodus når [ ISO sensitivity ] er valgt for egendefinert innstilling b7 [ Keep exp. når f/ endres ].