Høyfrekvent flimmerreduksjon, som kan tilordnes kamerakontroller ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (opptak) ], kan nå også nås via [ Høyfrekvent flimmerreduksjon ]-elementer i fotoopptaks- og videoopptaksmenyene. Ved å velge [ På (finjustering av lukkerhastighet) ] kan lukkerhastigheter mellom 1/8000 og 1/30 s justeres i mindre trinn, slik at hastigheter som holder flimring til et minimum kan finnes ved å se forhåndsvisningen på skjermen.

  • Eksponeringsvedlikehold gjelder nå under høyfrekvent flimmerreduksjon når [ ISO sensitivity ] er valgt for Custom Setting b7 [ Keep exp. når f/ endres ].