Kameraet støtter nå FTPS-filoverføringsprotokollen for sikker tilkobling til FTP-servere.

  • For å bruke FTPS, velg [ FTPS ] som servertype når du oppretter vertsprofiler ved å bruke [ Koble til FTP-server ] i nettverksmenyen.

Brannmurinnstillinger

FTPS (valgt ved å velge [ FTPS ] som servertype) bruker TCP-port 21. Filoverføring kan bli blokkert hvis serverbrannmuren ikke er konfigurert til å tillate tilgang til denne porten.

FTPS rotsertifikater

Før du kobler til en server via FTPS, må du laste inn et rotsertifikat på kameraet. Rotsertifikater kan administreres ved å bruke alternativet [ Administrer rotsertifikat ] som nylig er lagt til i [ Koble til FTP-server ] > [ Alternativer ] i nettverksmenyen.

  • Kontakt nettverksadministratoren for den aktuelle FTPS-serveren for informasjon om anskaffelse av rotsertifikater.

Punkt

Beskrivelse

[ Importer rotsertifikat ]

Importer et rotsertifikat til kameraet fra et minnekort.

  • Sertifikatet må være i kortets rotkatalog (øverst).

  • Kameraet kan importere rotsertifikatfiler kalt "ROOT.CER", "ROOT.CRT" eller "ROOT.PEM".

  • Bare ett rotsertifikat kan lagres på kameraet om gangen. Det eksisterende sertifikatet overskrives når et nytt sertifikat importeres.

  • Tilkoblinger opprettet ved hjelp av selvsignerte rotsertifikater er kanskje ikke pålitelige.

[ Slett rotsertifikat ]

Slett gjeldende rotsertifikat fra kameraet.

[ Se rotsertifikat ]

Se kameraets gjeldende rotsertifikat.

[ Koble til hvis autentisering mislykkes ]

Velg [ ] for å ignorere visse autentiseringsfeil.

Feilkoder

Nye koder er lagt til for feil som oppstår når kameraet er koblet til en FTPS-server via Ethernet eller trådløst LAN ( Feilkoder ).

[ Feil ved autentisering av FTP-serverlegitimasjon. ]

Feil kode

Løsning

Feil.61

Sjekk at FTP-serveren støtter TLS 1.2 eller nyere.

Feil.62

Sjekk at du bruker riktig rotsertifikat.

Feil.63

Feil.64

Kameraet kan ikke koble til fordi FTP-serveren har bedt om et klientsertifikat. Sjekk FTP-serverinnstillingene.

Feil.65

Slå kameraet av og på igjen.