De grunnleggende trinnene for å ta bilder er beskrevet nedenfor.

Linser med uttrekkbare fat

Linser med uttrekkbare fat må trekkes ut før bruk. Roter zoomringen som vist til objektivet klikker i uttrukket posisjon.

 1. Velg bildemodus ved å dreie foto-/videovelgeren til C .
 2. Klargjør kameraet.

  Hold håndtaket i høyre hånd og hold kamerahuset eller objektivet med venstre, før albuene inn mot sidene av brystet.

  Liggende (bred) orientering

  Portrett (høy) orientering

 3. Ram inn fotografiet.

  Plasser hovedmotivet nær midten av rammen.

 4. For å fokusere trykker du utløseren halvveis ned (dvs. trykk lett på utløserknappen, og stopper når den trykkes halvveis ned).
  • Fokuspunktet vil vises i grønt når kameraet fokuserer. Hvis kameraet ikke klarer å fokusere, vil fokuspunktet blinke rødt.

  • AF-hjelpelyset kan lyse for å hjelpe med fokusoperasjonen hvis motivet er dårlig opplyst.

  • Du kan også fokusere ved å trykke på AF-ON- knappen.

  AF-hjelpelyset

  Ikke blokker AF-hjelpelyset mens den er tent.

 5. Uten å løfte fingeren fra utløserknappen, trykk knappen helt ned for å ta bildet.
Tilgangslampen for minnekort

Minnekorttilgangslampen vil lyse mens bildet tas opp. Ikke ta ut minnekortet eller batteriet.

Berøringsutløseren

Du kan også ta et bilde ved å berøre skjermen. Berør motivet for å fokusere og løft fingeren for å utløse lukkeren ( Berøringsutløseren ).

Innramming av bilder i stående (“høy”) orientering

Kameraet er utstyrt med kontroller for bruk i portrett («høy») orientering, inkludert vertikal utløser, S , Fn , AF-ON , og i -knapper, hoved- og underkommandohjul og en multivelger.

 • Drei den vertikale opptaksutløserlåsen til L for å unngå utilsiktet bruk av disse kontrollene når kameraet er i liggende (“bred”) orientering.

Bruke zoom i fotomodus

For å zoome inn på skjermen i fotomodus (til maksimalt ca. 16×), trykk på X -knappen.

 • Bruk X og W -knappene ( Q ) for å zoome inn og ut.

 • Et navigasjonsvindu som viser området som er synlig for øyeblikket, vises nederst til høyre på skjermen.

 • Bruk multivelgeren til å bla til områder av rammen som ikke er synlige på skjermen.