[ Alltid ] og [ Bare når blits ikke brukes ] er lagt til alternativene som er tilgjengelige for egendefinert innstilling d9 [ Visningsmodus (foto Lv) ] > [ Vis effekter av innstillinger ].

Punkt

Beskrivelse

V

[ Vis effekter av innstillinger ]

Effektene av endringer i innstillinger som hvitbalanse, bildekontroller og eksponeringskompensasjon er synlige i opptaksdisplayet. Hvis du trykker på 2 når [ Vis effekter av innstillinger ] er uthevet, vises alternativene [ Alltid ] og [ Bare når blits ikke brukes ].

 • [ Alltid ]: Effektene av innstillinger er også synlige når en blits er festet og klar til å avfyres.

  • Denne innstillingen anbefales når skjermen brukes til å justere bakgrunnseksponeringen.

  • Hovedmotivet kan virke mørkt i opptaksdisplayet.

 • [ Bare når blits ikke brukes ]: Skjermens lysstyrke justeres for enkel visning (i henhold til [ Juster for enkel visning ]) når en blits er festet og klar til å avfyres. Effektene av innstillinger på farger er synlige uansett.

 • Et V -ikon vil vises i opptaksdisplayet.

W

[ Juster for enkel visning ]

Effektene av endringer i innstillinger som hvitbalanse, bildekontroller og eksponeringskompensasjon er ikke synlige i opptaksdisplayet. Hvis du trykker på 2 når [ Juster for enkel visning ] er uthevet, vises alternativene [ Auto ] og [ Custom ].

 • [ Auto ]: Farge, lysstyrke og andre innstillinger justeres for enkel visning under lengre tids bruk.

 • [ Egendefinert ]: Trykk på 2 for å gjøre individuelle justeringer av [ Hvitbalanse ], [ Still inn bildekontroll ] og [ Lysere skygger ].

  • [ Hvitbalanse ]: Velg mellom [ Forhåndsvis gjeldende innstilling ], [ Auto ] og [ Velg fargetemperatur ]. Velg [ Velg fargetemperatur ] for å velge fargetemperaturen for opptaksvisningen.

  • [ Angi bildekontroll ]: Velg mellom [ Forhåndsvis gjeldende innstilling ] og [ Juster for enkel visning ].

  • [ Brighten shadows ]: Velg om eller hvor mye kameraet lyser opp skygger (mørke områder) på skjermen; de tilgjengelige alternativene er [ Av ], [ +1 ], [ +2 ] og [ +3 ]. Jo høyere verdi, jo større effekt.

 • Et W -ikon vil vises i opptaksdisplayet.