Vurder bilder.

  1. Velg ønsket bilde med multivelgeren og trykk på i -knappen.
  2. Marker [ Rating ] og trykk på 2 .
  3. Velg en vurdering.

    Roter hovedkommandohjulet for å markere ønsket vurdering og trykk på J for å velge. Velg mellom rangeringer fra null til fem stjerner, eller velg d for å markere bildet som en kandidat for senere sletting.

Vurderinger

Rangeringer kan også sees i NX Studio.

Ranger bilder ved hjelp av kamerakontroller

Hvis [ Vurdering ] har blitt tilordnet til en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller (avspilling) ], kan bilder vurderes ved å holde kontrollen nede og rotere hovedkommandohjulet.