For å vise nettverksmenyen, velg F -fanen i kameramenyene.

Nettverksmenyen inneholder følgende elementer:

Punkt

0

[ Flymodus ]

Flymodus

[ Kablet LAN ]

Kablet LAN

[ Koble til smartenhet ]

Koble til smartenhet

[ Koble til datamaskin ]

Koble til datamaskin

[ Koble til FTP-server ]

Koble til FTP-server

[ Koble til andre kameraer ]

Koble til andre kameraer

[ USB ]

USB

[ Start via LAN ]

Start via LAN

[ Ruter frekvensbånd ]

Ruter frekvensbånd

[ MAC-adresse ]

MAC-adresse

Se også

"Nettverksmenystandarder" ( nettverksmenystandarder )