I videomodus kan kameraet ta opp direkte til tilkoblede HDMI-opptakere.

 • Hvis et minnekort settes inn i kameraet når det er koblet til en opptaker, vil det bli tatt opp video både til opptakeren og minnekortet. Hvis det ikke er satt inn et minnekort, vil opptakene kun tas opp på den eksterne enheten.

Justering av innstillinger

Bruk [ HDMI ]-elementet i oppsettmenyen for å justere innstillingene for HDMI-utgang.

Alternativ

Beskrivelse

[ Utgangsoppløsning ]

Formatet for utdata til HDMI-enheter kan velges fra [ Auto ], [ 4320p (progressiv) ], [ 2160p (progressiv) ], [ 1080p (progressiv) ] og [ 720p (progressiv) ].

[ Utdataområde ]

Inngangsområdet for RGB-videosignalet varierer med HDMI-enheten. [ Auto ], som samsvarer med utgangsområdet til HDMI-enheten, anbefales i de fleste situasjoner. Hvis kameraet ikke er i stand til å bestemme riktig RGB-videosignalutgangsområde for HDMI-enheten, kan du velge mellom følgende alternativer:

 • [ Begrenset rekkevidde ]: For enheter med et RGB-videosignalinngangsområde på 16 til 235. Velg dette alternativet hvis du merker tap av detaljer i skyggene.

 • [ Full range ]: For enheter med et RGB-videosignalinngangsområde på 0 til 255. Velg dette alternativet hvis du merker at skyggene er "utvasket" eller for lyse.

[ Output opptaksinformasjon ]

Velg om opptaksinformasjon skal vises på HDMI-enheten. Hvis [ ON ] er valgt, vil ikoner og annen informasjon i opptaksdisplayet bli tatt opp med opptakene lagret på eksterne opptakere.

[ Speilkamerainformasjonsvisning ]

Velg om skjermen på kameraskjermen forblir på mens en HDMI-enhet er tilkoblet.

 • Hvis [ OFF ] er valgt, vil skjermen forbli av, noe som reduserer forbruket på kameraets batteri.

 • [Visning av speilkamerainfo ] vil være fast på [ ] mens [ AV ] er valgt for [ Utgang opptaksinfo ].

"Utgangsoppløsning"

 • Når [ Auto ] er valgt for [ HDMI ] > [ Utgangsoppløsning ] i oppsettmenyen, oppdager kameraet automatisk om den eksterne opptakeren støtter bildestørrelsen og hastigheten som er valgt på kameraet. Hvis den ikke gjør det, vil kameraet søke etter en støttet oppløsning og bildefrekvens i rekkefølgen oppført nedenfor. Hvis ingen støttet oppløsning og bildefrekvens blir funnet, vil utdata bli suspendert.

  • Ingen minnekort satt inn i kameraet :

   Rammestørrelse/bildehastighet

   Utdataoppløsning/bildehastighet søkerekkefølge

   [ 7680×4320; 30p ]

   4320/30p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 7680×4320; 25p ]

   4320/25p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 7680×4320; 24p ]

   4320/24p V 2160/24p V 1080/24p

   [ 3840×2160; 120p ]

   2160/120p V 1080/120p V 2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 100p ]

   2160/100p V 1080/100p V 2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 60p ]

   2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 50p ]

   2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 30p ]

   2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 25p ]

   2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 24p ]

   2160/24p V 1080/24p

   [ 1920×1080; 120p ]

   1080/120p V 1080/60p V 1080/30p

   [ 1920×1080; 100p ]

   1080/100p V 1080/50p V 1080/25p

   [ 1920×1080; 60p ]

   1080/60p V 1080/30p

   [ 1920×1080; 50p ]

   1080/50p V 1080/25p

   [ 1920×1080; 30p ]

   1080/30p

   [ 1920×1080; 25p ]

   1080/25p

   [ 1920×1080; 24p ]

   1080/24p

  • Minnekort satt inn i kameraet :

   Rammestørrelse/bildehastighet

   Utdataoppløsning/bildehastighet søkerekkefølge

   [ 7680×4320; 30p ]

   1080/30p

   [ 7680×4320; 25p ]

   1080/25p

   [ 7680×4320; 24p ]

   1080/24p

   [ 3840×2160; 120p ]

   1080/60p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 100p ]

   1080/50p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 60p ]–[ 1920×1080; 24p ]

   Samme som når det ikke er satt inn et minnekort i kameraet.

 • Når et annet alternativ enn [ Auto ] er valgt for [ Utgangsoppløsning ], vil signalet sendes ut med den valgte oppløsningen. HDMI-utgangen vil bli suspendert hvis:

  • utgangsoppløsningen er høyere enn gjeldende rammestørrelse eller

  • opptakeren støtter ikke den valgte utgangsoppløsningen.

Bildehastigheter for [ Utgangsoppløsning ] Andre alternativer enn [ Auto ]

Videoopptakshastigheter på 120p, 100p, 60p eller 50p vil bli justert som følger hvis det ikke er kompatibelt med bildefrekvensen som er valgt for den eksterne opptakeren.

 • 120p: Bildefrekvensen vil først falle til 60p. Hvis 60p heller ikke støttes, faller det til 30p.

 • 100p: Bildefrekvensen vil først falle til 50p. Hvis 50p heller ikke støttes, faller det til 25p.

 • 60p: Bildefrekvensen vil synke til 30p.

 • 50p: Bildefrekvensen vil synke til 25p.

Bildehastigheter for en [ utgangsoppløsning ] på [ 720p (progressiv) ]

Opptak filmet med en bildefrekvens på 120p, 60p, 30p eller 24p sendes ut med 60p. Opptak filmet med 100p, 50p eller 25p sendes ut med 50p.

Forsiktig: Filming med minnekort

Opptak filmet med en bildestørrelse på 7680 × 4320 eller med en bildestørrelse og hastighet på 3840 × 2160; 120p eller 3840 × 2160; 100p vil ikke sendes ut via HDMI hvis [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ] er valgt for [ HDMI ] > [ Utgangsoppløsning ] i oppsettmenyen. Ta ut minnekortene fra kameraet og ta opp opptakene til den eksterne opptakeren.

Zoom
 • Kameradisplayet kan zoomes inn ved å trykke på X -knappen under opptak, men dette har ingen innvirkning på opptakene til opptakeren.

 • Hvis ingen opptak for øyeblikket tas opp, vil endringer i zoom ved hjelp av X -knappen reflekteres både i kameradisplayet og i utgangen til opptakeren. Utgangsoppløsningen bytter imidlertid til [ 1080p (progressiv) ], selv om alternativet sist valgt for [ HDMI ] > [ Utgangsoppløsning ] i oppsettmenyen var [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ].

YCbCr og Bit Depth

YCbCr-verdien og bitdybden for opptak til eksterne HDMI-enheter når [ H.265 10-bit (MOV) ] eller [ H.265 8-bit (MOV) ] er valgt for [ Videofiltype ] i videoopptaksmenyen varierer med rammestørrelsen og hastigheten.

Rammestørrelse/bildehastighet

Videofiltype

H.265 10-bit

H.265 8-bit

[ 7680×4320; 30p ]

4:2:0 10-bit

4:2:0 8-bit

[ 7680×4320; 25p ]

[ 7680×4320; 24p ]

[ 3840×2160; 120p ]

[ 3840×2160; 100p ]

[ 3840×2160; 60p ]

4:2:2 10-bit

4:2:2 8-bit

[ 3840×2160; 50p ]

[ 3840×2160; 30p ]

[ 3840×2160; 25p ]

[ 3840×2160; 24p ]

[ 1920×1080; 120p ]

[ 1920×1080; 100p ]

[ 1920×1080; 60p ]

[ 1920×1080; 50p ]

[ 1920×1080; 30p ]

[ 1920×1080; 25p ]

[ 1920×1080; 24p ]

 • [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ]-opptak sendes ut med en YCbCr-verdi på 4:2:2 og en bitdybde på 10 biter, uavhengig av alternativet som er valgt for [ Frame size/frame rate ].

 • [ H.264 8-bit (MP4) ]-opptak sendes ut med en YCbCr-verdi på 4:2:2 og en bitdybde på 8 biter, uavhengig av alternativet som er valgt for [ Frame size/frame rate ].

Opptak til eksterne opptakere som støtter en bitdybde på 10 biter

HDMI-signalet sendes ut med en bitdybde på 10 biter kun til HDMI-opptakere som støtter dette alternativet.

Ekstern opptakskontroll

Velge [ ON ] for [ External rec. cntrl (HDMI) ] i videoopptaksmenyen lar kamerakontroller brukes til å starte og stoppe opptaket på den eksterne opptakeren.

 • For informasjon om hvorvidt opptakeren støtter ekstern opptakskontroll, kontakt produsenten.

 • Kameraskjermen slås av automatisk når tiden valgt for egendefinert innstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ] utløper, og avslutter HDMI-utgang. Når du tar opp videoer til en ekstern enhet, velg [ Standby-timer ] og velg [ Ingen grense ] eller en tid lenger enn forventet opptakstid.

 • Et ikon vil vises på kameramonitoren når [ ] er valgt: A vises hvis ingen opptak for øyeblikket tas opp, B mens videoer tas opp. Under opptak, sjekk opptakeren og opptakerens skjerm for å sikre at opptakene lagres på enheten.

 • Merk at valg av [ ] kan forstyrre opptakene til enheten.