En "FTP"-indikator vises nå i opptaksdisplayet mens kameraet er koblet til en FTP-server.

  • Ved en FTP-tilkoblingsfeil vil indikatoren bli rød og et C -ikon vises.