De grunnleggende trinnene for å ta opp videoer er beskrevet nedenfor.

 1. Velg videomodus ved å dreie foto-/videovelgeren til 1 .

  Merk at ekstra blitsenheter ikke kan brukes når kameraet er i videomodus.

 2. Trykk på videoopptaksknappen for å starte opptaket.
  • En opptaksindikator vil vises på skjermen. Monitoren viser også gjenværende tid, eller med andre ord den omtrentlige mengden nye opptak som kan tas opp på minnekortet.

   1

   Opptaksindikator

   2

   Videoopptakstid (lengden på opptakene)

   3

   Gjenstående tid

  • Kameraet kan refokuseres under opptak ved å trykke på AF-ON- knappen.

  • Lyd tas opp via videomikrofonen. Ikke dekk til videomikrofonen under opptak.

  • Du kan også fokusere ved å trykke på motivet på skjermen.

 3. Trykk på videoopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.

Minnekorttilgangslampen

Minnekorttilgangslampen vil lyse mens videoen tas opp. Ikke ta ut minnekortet eller batteriet.

0 -ikonet

Et 0 -ikon indikerer at videoer ikke kan tas opp.

Forsiktig: Spille inn videoer
 • Videoopptak avsluttes automatisk hvis:

  • maksimal lengde er nådd,

  • du velger en annen opptaksmodus,

  • du bytter modus ved hjelp av foto-/videovelgeren, eller

  • linsen er fjernet.

 • Lyder laget av kameraet kan være hørbare i opptak som er tatt opp:

  • under autofokus,

  • under vibrasjonsreduksjon, eller

  • når blenderåpning brukes.

Minnekort advarsel om høy temperatur

Under videoopptak kan minnekort bli varme og en advarsel om høy temperatur kan vises i opptaksdisplayet. Ikke forsøk å fjerne minnekortet; vent i stedet til kameraet er avkjølt og advarselen forsvinner fra skjermen.

Advarsel: Fotografering og videoopptak
 • Du kan legge merke til følgende i opptaksdisplayet. Disse fenomenene vil også være synlige i alle bilder eller opptak tatt opp med kameraet:

  • flimring eller bånd i scener opplyst av kilder som lysrør, kvikksølvdamp eller natriumlamper,

  • forvrengning under bevegelse (enkelte motiver som tog eller biler som beveger seg i høy hastighet gjennom bildet kan bli forvrengt, eller hele bildet kan virke forvrengt når kameraet panoreres horisontalt),

  • taggete kanter, fargekanter, moiré eller lyse flekker,

  • lyse områder eller bånd i scener opplyst av blinkende skilt og andre intermitterende lyskilder eller når motivet er kort opplyst av en strobe eller en annen lys, øyeblikkelig lyskilde, eller

  • flimre når blenderåpning brukes under videoopptak.

 • Merk at støy (lyse piksler, tåke eller linjer med tilfeldig avstand) og uventede farger kan vises hvis du bruker X -knappen for å zoome inn på visningen gjennom objektivet.

 • Unngå å rette kameraet mot solen eller andre kraftige lyskilder under opptak. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til skade på kameraets interne kretser.

Bruke zoom i videomodus

X -knappen kan også brukes til å zoome inn på skjermen i videomodus ( bruke zoom i fotomodus ).

 • Ved å trykke på X under opptak zoomes skjermen inn til et zoomforhold på 1:1 (100 %). Trykk på W ( Q ) for å avbryte zoomen.

 • Når du ser på videoer, kan du zoome inn på gjeldende bilde når avspillingen er satt på pause.