[ Type A automatisk gjenopprettingsforsinkelse ] er lagt til alternativene for egendefinert innstilling d14 [ Indikator for utgivelsestidspunkt ] og menyen har blitt omorganisert.

Punkt

Beskrivelse

[ Indikatortype ]

Velg hvordan skjermen skal reagere når lukkeren utløses.

  • [ Type A ]: Displayet blir mørkt når lukkeren utløses. Dette gjør det lettere å spore motivet under panoreringsbilder.

  • [ Type B ]: Kanter vises øverst, nederst og på sidene av rammen når lukkeren utløses.

  • [ Type C ]: Kanter vises på sidene av rammen når lukkeren utløses.

  • [ Av ]: En utløsertidsindikator vises ikke når lukkeren utløses.

[ Typ A automatisk gjenopprettingsforsinkelse ]

Velg lukkerhastigheten som kameraet bytter til [ Type A ] med når et annet alternativ enn [ Type A ] er valgt for [ Indicator type ].

  • Dette alternativet trer i kraft i modusene S og M .

  • Når bilder er tatt med lukkerhastigheter på eller under verdien som er valgt for [ Type A autogjenopprettingsforsinkelse ], vil skjermen bli mørk for å indikere at lukkeren er utløst.

  • [ Type A ]-skjermen gjør det lettere å spore motivet under panoreringsbilder.