Blitskompensasjon brukes til bevisst å endre blitseffekten, for eksempel for å endre lysstyrken til motivet i forhold til bakgrunnen. Blitseffekten kan økes for å få hovedmotivet til å virke lysere, reduseres for å hindre gjenskinn, eller på annen måte finjusteres for å gi ønsket resultat.

Justering av blitskompensasjon

Hold inne c -knappen og roter underkommandohjulet.

  • Velg mellom verdier fra −3 til +1 EV.

  • Ved standardinnstillinger gjøres endringer i blitseffekten i trinn på 1 / 3 EV. Størrelsen på trinnet kan velges ved hjelp av egendefinert innstilling b2 [ EV-trinn for eksponeringskontroll ].

  • Generelt, velg positive verdier for sterkere belysning, negative verdier for å sikre at motivet ikke er for sterkt opplyst.

  • Ved andre verdier enn ±0,0 vil et Y -ikon vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet.

  • Blitskompensasjon kan vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet ved å trykke på c -knappen.

    Observere

    Kontrollpanel

  • Normal blitseffekt kan gjenopprettes ved å sette blitskompensasjon til ±0,0. Blitskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av.