Bruk den nye [ C60 ] høyhastighets bildeopptaksalternativet for å ta bilder med 60 bilder i sekundet.

 • Med utløsermodushjulet dreid til c , hold inne c -knappen og drei hovedkommandohjulet for å velge [ C60 ].

 • Maksimal lengde for serier tatt i denne modusen er omtrent fire sekunder.

 • Bilder kan tas med følgende innstillinger:

  • Lukkerhastighet : 1 / 320001 / 60 s

  • [Bildeområde] : Kun [ DX (24×16) ]

  • [Bildekvalitet] : bare [ JPEG normal ]

  • [Bildestørrelse] : Kun [ Stor ]

 • Utløsermodusen som er valgt hvis et DX-objektiv er festet med [ C120 ] valgt, er nå [ C60 ] i stedet for [ C30 ]. Bildeområdet er fastsatt til [ DX (24×16) ].

 • Pre-Release Capture støttes. Egendefinert innstilling d4 [ C30/C120 -alternativer ] har fått nytt navn til [ Forhåndsutgivelsesopptaksalternativer ].