Velg [ Filtrert avspilling ] i i -menyen for å vise kun bilder som oppfyller kriteriene som er valgt for [ Filtrert avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen eller avspillings i -menyen.

[filtrerte avspillingskriterier]

Marker alternativer og trykk på J for å velge ( M ) eller velge bort ( U ). Under filtrert avspilling vil kun bilder som oppfyller alle kriterier merket med en hake ( M ) vises.

Alternativ

Beskrivelse

[ Beskytt ]

M : Inkluder beskyttede bilder.

[ Bildetype ]

M : Ta med bilder av de valgte typene.

[ Vurdering ]

M : Inkluder bilder med utvalgte vurderinger.

[ Velg for opplasting til datamaskin ]

  • Velg ( M ) [ Opplastede bilder ] for å inkludere bilder som tidligere er lastet opp til en datamaskin eller ftp-server.

  • Velg ( M ) [ Bilder ikke lastet opp ] for å inkludere bilder som ennå ikke er lastet opp.

  • Velg ( M ) begge alternativene for å inkludere både bilder som har og bilder som ennå ikke er lastet opp.

[ Velg for opplasting (FTP) ]

[ Talememo ]

M : Inkluder bilder med talememoer.

[ Retusjerte bilder ]

M : Inkluder retusjerte bilder.

  • Under filtrert avspilling vises en hvit kant rundt skjermen.

  • For å avslutte filtrert avspilling, velg [ Filtered playback ] igjen.