Stedsdata og sporlogger
  • Hvis [ ] er valgt for [ Stedsdata (innebygd) ] > [ Ta opp plasseringsdata ] i oppsettmenyen eller loggsporing pågår, vil kameraet fortsette å hente logg og/eller plassering selv når det er av.

  • Personlig informasjon kan utledes fra stedsdata som er lagret i sporlogger eller innebygd i bilder og videoer. Vær forsiktig når du deler bilder, videoer eller sporlogger eller når du legger dem ut på Internett eller andre steder der de kan sees av tredjeparter. Pass på å også lese "Forsiktig: Kassering av datalagringsenheter" ( Forsiktig: Kassering av datalagringsenheter ).

Navigasjon

Dette produktet er et kamera. Den er ikke beregnet for bruk som navigasjons- eller oppmålingsenhet.

  • Plasseringen som er rapportert av kameraet er kun en tilnærming. Den skal ikke brukes til oppmåling eller navigasjon når du reiser med fly eller bil, til fots eller på andre måter.

Oversjøisk bruk
  • Før du reiser, sjekk med reisebyrået eller ambassaden eller reiselivsrådet i landene du skal besøke for informasjon om restriksjoner som kan gjelde for bruk av kameraer som støtter opptak av stedsdata. Kina, for eksempel, forbyr uautorisert registrering av stedsdata. Velg [ OFF ] for [ Record location data ].

  • Fra og med oktober 2021 kan det hende at posisjonsdatafunksjonen ikke fungerer som forventet i Kina og i nærheten av den kinesiske grensen.