For å spille av talememoer, trykk på b -knappen når du ser på fotografier merket med h -ikoner.

Avbryter avspilling

Ved å trykke på utløserknappen eller bruke andre kamerakontroller kan avspillingen avsluttes. Avspillingen avsluttes automatisk når et annet bilde velges eller kameraet slås av.

i -menyen

Talememoer kan også spilles av ved å utheve [ Spill av talememo ] i avspilling i -menyen og trykke på J

Sletter talememoer

For å slette talememoet fra gjeldende bilde, trykk på O ( Q )-knappen; en bekreftelsesdialog vil vises som vist.

  • For å slette både bildet og talememoet, uthev [ Bilde og talememo ] og trykk på O ( Q ).

  • For å slette kun talenotatet, uthev [ Kun talememo ] og trykk på O ( Q ).

  • For å avslutte uten å slette verken bildet eller talememoet, trykk på D .

  • Med bilder med to formater kan du velge å slette talememoet bare fra bildet på kortet i gjeldende spor ved å velge [ Valgt bilde ] i bekreftelsesdialogen og deretter velge [ Kun talememo ].