Det er gjort tillegg til rollene som er tilgjengelige for egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ] ( f2: Egendefinerte kontroller (Shooting) ) eller g2 [ Egendefinerte kontroller ] ( g2: Egendefinerte kontroller ) og kontrollene som de kan tilordnes.

Nylig tilpassede kontroller

Følgende kontroller kan nå tilpasses.

 • S [ Vertikal ISO-følsomhetsknapp ]

 • D [ DISP-knapp ]

 • z [ Videoopptaksknapp ]

 • Q [ Eksponeringskompensasjonsknapp ]

 • R [ ISO-følsomhetsknapp ]

Nye roller tilgjengelig via egendefinert innstilling f2 "Egendefinerte kontroller (opptak)"

Punkt

Beskrivelse

K

[ Bytt FX/DX ]

Trykk på kontrollen for å bytte til [ DX (24×16) ] når [ FX (36×24) ] er valgt som bildeområde. Ved å trykke på kontrollen når et annet alternativ enn [ FX (36×24) ] er valgt for bildeområdet, velges [ FX (36×24) ].

a

[ Reduksjon av bildeflimmer ]

Trykk på kontrollen for å bytte alternativet valgt for [Reduksjon av fotoflimmer ] i fotoopptaksmenyen fra [ ] til [ AV ] eller omvendt .

L

[ Overstyr andre kameraer ]

Trykk på kontrollen for å få kameraet til å fungere som et hovedkamera for synkronisert utløsning.

 • Dette alternativet trer i kraft når flere kameraer har blitt utpekt som mastere ved å bruke [ Koble til andre kameraer ] i nettverksmenyen.

 • Du kan bytte master eksternt ved å trykke på en knapp fra andre kameraer som fungerer i masterrollen.

M

[ Cycle live view info display ]

Trykk på kontrollen for å bla gjennom opptaksdisplayet. Typen og innholdet på de tilgjengelige skjermbildene kan velges ved hjelp av egendefinerte innstillinger d18 [ Custom monitor shooting display ] og d19 [ Custom viewfinder shooting display ].

m

[ Visningsmodus (bilde Lv) ]

Trykk på kontrollen for å bytte alternativet valgt for egendefinert innstilling d9 [ Visningsmodus (foto Lv) ] fra [ Vis effekter av innstillinger ] til [ Juster for enkel visning ] eller omvendt .

N

[ Filtrert avspilling (velg kriterier) ]

Trykk på kontrollen for å hoppe til [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.

Nye roller tilgjengelig via egendefinerte innstillinger g2 "Egendefinerte kontroller"

Punkt

Beskrivelse

K

[ Bytt FX/DX ]

Trykk på kontrollen for å bytte mellom [ FX ] og [ DX ] bildeområder.

p

[ Se assistanse ]

Trykk på kontrollen for å bytte Custom Setting g11 [ View assist ] fra [ ON ] til [ OFF ] eller omvendt .

M

[ Cycle live view info display ]

Trykk på kontrollen for å bla gjennom opptaksdisplayet. Typen og innholdet på de tilgjengelige skjermbildene kan velges ved hjelp av egendefinerte innstillinger g16 [ Custom monitor shooting display ] og g17 [ Custom viewfinder shooting display ].

N

[ Filtrert avspilling (velg kriterier) ]

Trykk på kontrollen for å hoppe til [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.

I

[ Høyoppløselig zoom + ]

 • Zoom inn med Hi-Res Zoom ( Ny videoopptaksfunksjon: Hi-Res Zoom ); zoomforholdet øker mens kontrollen trykkes inn. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Hi-Res Zoom − ] er valgt for [ Fn2-knapp ].

 • Roter objektivets Fn-ring med klokken for å zoome inn med Hi-Res Zoom. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Hi-Res Zoom − ] er valgt for [ Lens Fn-ring (mot klokken) ].

J

[ Høyoppløselig zoom − ]

 • Zoom ut med Hi-Res Zoom ( Ny videoopptaksfunksjon: Hi-Res Zoom ); zoomforholdet reduseres mens kontrollen trykkes ned. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Hi-Res Zoom + ] er valgt for [ Fn1-knapp ].

 • Roter objektivets Fn-ring mot klokken for å zoome ut med Hi-Res Zoom. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Hi-Res Zoom + ] er valgt for [ Lens Fn-ring (med klokken) ].

H

[ Høyoppløselig zoom ]

Roter linsekontrollringen for å zoome inn eller ut ved hjelp av Hi-Res Zoom ( Ny videoopptaksfunksjon: Hi-Res Zoom ).